1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Hur skulle Israels undergång gynna världen?

Två av fyra punkter från National Justice Partys Joseph Jordan som ger svar på frågeställningen.

Urpsrungligen publicerad på Nordfront.se fast med alla fyra punkter istället för två som här och originalet på engelska återfinns på National Justice Partys hemsida.

För första gången på många årtionden kan vi nu börja fantisera om en värld där Israel inte existerar. Hur skulle en sådan värld se ut? Hur kunde undergången av Israel som en judisk stat till syvende och sist tjäna västvärlden?

Utan amerikanska krig för Israels intressen skulle massinvandringen till Norden kunna minskas drastiskt.

1. Stoppa massmigrationen från Mellanöstern till Europa

Den israeliska regeringens officiella hållning är att den aldrig kommer att acceptera en palestinsk stats existens. För Netanyahus styrande koalition har planen alltid varit att göra livet så outhärdligt för de 4,5 miljoner araber i de ockuperade områdena att de trycks ut i öknen av bosättare, dödas eller emigrerar. Israelerna vill annektera palestinskt land och ersätta araberna med judar genom systematiskt våld, en policy som framträdande figurer som den israeliske finansministern Bezalel Smoterich stolt proklamerar för omvärlden.

Den aktuella påtryckningskampanjen från USA, Israel och den Europeiska unionen för att övertyga Egypten att ta emot alla palestinier från Gaza – allt detta motiverat med humanitära skäl – borde vara alarmerande för invandringsmotståndare. Den egyptiska regeringen vägrar att acceptera överenskommelsen för att de vet att efter att palestinierna har evakuerats till landet, får de aldrig återvända. När de tillfrågades om vilken plan de har angående dessa miljoner flyktingar om de viker sig för amerikanskt och israeliskt tryck svarade den egyptiska regeringen med en deklaration att de ämnar skicka dessa till Europa.

I nästan ett årtionde har de största källorna för icke-vit migration till Europa varit från nationer som destabiliserats av amerikanska krig utkämpade för Israel. Exempel på dessa krig är Syrien, Afghanistan, Irak och så vidare. Icke-statliga organisationer sponsrade av USA, Europeiska unionen och Israel har avsiktligt möjliggjort en folkvandring av män i vapenför ålder från arabländer som USA och Israel ser som problematiska ur ett geopolitiskt perspektiv. Detta har gjort att dessa länder till stor del tömts på potentiella rekryter till den lokala motståndskampen mot sionismen.

I en ny världsordning där Israel inte längre existerar skulle vi omedelbart se en drastisk minskning av araber som försöker emigrera till Europa som asylsökande. Vidare skulle partnerskap kunna ta form med demoniserade anti-sionistiska aktörer som Syrien, ett land som många av migranterna som befinner sig i Europa kommer ifrån men där ledningen istället vill att de återvandrar till sitt hemland och ser denna repatriering som en prioriterad fråga.

Den judiska makten skulle inte på något vis tillintetgöras genom Israels undergång, men den skulle försvagas.

2. Försvaga judisk makt internationellt

Israels undergång skulle inte vara slutet för den judiska makten internationellt då den skulle behålla sitt grepp om de västerländska nationerna.

Samtidigt skulle ett sådant scenario representera en massiv förlust för denna maktstruktur. Att reducera judarnas makt att direkt terrorisera världen med den sionistiska statens illegala kärnvapenarsenal skulle ha otvetydiga fördelar, speciellt då israeliska representanter i väst ständigt hotar med att använda dessa. Neutraliseringen av detta hot skulle kräva en snabb seger av Iran, Hamas och Hizbollah som har möjlighet att nå dessa vapen innan de kan avfyras.

Att förstöra det säkra huset som använts för internationellt spioneri, utpressning och mordkommandon, fritt från icke-judiska ögon, kan orsaka en omedelbar förändring i världsangelägenheter, inklusive i det judiska fortet USA. Strategin att kombinera yttre israeliskt inflytande med judisk makt i västvärlden skulle plötsligt bli blind på ett öga. Detta skulle lämna den väloljade maskinen som dominerar oss svagare än den varit innan.

Slutet för sionismen skulle inte vara en universallösning och det kommer inte att lösa alla problem för västerlandet. Men det har en potential att bli ett stort steg framåt. Vi ska inte agera livvakter åt ett fåtal miljoner judar som krigar mot hela den muslimska världen, och om Israel går under kommer vi inte längre att vara det.

Titel:Hur skulle Israels undergång gynna världen? Författad av:Redaktionen Publicerad:2023-11-10 Uppdaterad:2023-11-13

Läs också: