1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Månadsmöte och utvärdering i Näste 1

13 januari hölls årets första månadsmöte i Stockholmsområdet.

Alla deltagare välkomnades först till platsen av nästeschefen, som därefter kort gick igenom dagordningen. Fokus skulle ligga på att utvärdera vad som varit bra och dåligt med det föregående året, samt vad som kan göras bättre för nuvarande år.

Mötet började med att nästeschefen summerade 2023 och gick igenom vad som hade skett i nästet på olika platser, hur det hade gått med basaktivism, träning etc., samt egna reflektioner om året.

För nästa punkt hade samtliga i förväg fått veta att de förväntades skriva ned egna reflektioner inför mötet, och en efter en fick kamraterna nu gå igenom vad de personligen tyckt nästet lyckats med år 2023, vad som varit sämre, hur man skulle kunna förbättra det dåliga eller om det var något som man helt borde sluta lägga tid på. Dessutom fick alla föreslå vad nästet borde göra mer av under 2024, samt om man hade några idéer om specifika aktiviteter som kunde genomföras.

Många olika infallsvinklar kom fram under samtalen och diskussionerna blev i vissa fall väldigt långdragna, då flera andra framförde sina egna tankar om den nuvarande kamratens reflektioner.

Efter ett antal timmars samtal var det dags för en kort rast i form av lunch. Kökslaget hade förberett en mustig köttsoppa med tillbehör som lovordades av samtliga som tog del av den. Det fanns nu även tid för allmänna diskussioner kamrater emellan, samt att köpa diverse varor som såldes, däribland en ny bok.

När maten var bortplockad fortsatte mötet, och nu drog man bland annat upp planering för vad som skulle göras under det nuvarande året. Ansvarspositioner delegerades även ut till folk som ansågs lämpliga för uppgiften.

Mötet fortsatte ett tag till och avslutades först efter att solen gått ned, och kamraterna hjälptes åt att städa upp det lilla som behövdes i lokalen, för att sedan bege sig tillbaka till bilarna. Här tog man avsked för denna gång och blickade framåt mot vad kampen 2024 skulle ha att erbjuda.

Titel:Månadsmöte och utvärdering i Näste 1 Författad av:Näste 1 Publicerad:2024-01-14 Uppdaterad:2024-01-14

Läs också: