1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Kampvecka i Näste 3

En vecka innehållande allt från basaktivism till hönsslakt har tillryggalagts.

Under en veckas tid har det utförts aktiviteter dagligen i det sydligaste nästet. Veckan avslutades med månadsmöte som kombinerades med ett längre träningspass, och vi börjar där.

På själva mötet avhandlades främst vilka aktiviteter som ligger närmast framför oss, liksom framåt under våren, och vad som behöver planeras för dessa. Tiden går fort, och vi är redan en bit in i 2024.

Så småningom kommer det vara dags för Organisationsdagarna, med sin boxningsturnering, som är en av årets höjdpunkter. Därför var det extra fokus på boxning och sparring under träningspasset. Men kamraterna tränade också annat, som snabba och effektiva nedtagningar samt styrkeövningar som är relevanta för aktivisttestet.

Då nästets Marcus Hansson är titelinnehavare i sin viktklass togs tillfället i akt att ställa några frågor till honom då turneringen närmar sig.

Hur uppskattar du din fysiska form idag?

Sett till hela livet så måste vi nog gå tillbaka tio år för att hitta en bättre form.

Hur kan din träning se ut en typisk vecka?

Personlighetsmässigt kräver jag ombyte. Jag har träffat personer som kan göra samma schema/träningsform varje dag vecka ut och in, men det är som sagt inte jag. Tittar man på det senaste halvåret så finns det två röda trådar, löpning och kroppsviktsträning.

Är du en bättre boxare idag än för ett år sedan? På vilket sätt i så fall?

Är jag bättre på att boxas idag? Rent objektivt har jag inte mätt det, subjektivt sett om jag skall bedöma mig själv så är jag det men jag har inte klivit över till en ny platå. Min styrka är att jag kan tuffa på som ett ånglok över flera minuter.

Tack för svaren!

Detta träningspass på månadsmötet var alltså kröningen av en vecka som redan hade föregåtts av fem gemensamma träningspass, vilka innefattade löpträning, gymträning och boxning. I anslutning till två av dessa utfördes också flygbladsutdelningar.

Men, annat gjordes också denna vecka än träning och flygbladsdelning. Vid ett tillfälle samlades några av kamraterna hemma hos en medlem för att lära sig att slakta höns. Aktiviteten avslutades naturligtvis med att några höns slaktades gemensamt.

Ungsklar kyckling, fötter och innanmäte för buljong.
Titel:Kampvecka i Näste 3 Författad av:Naste 3 Publicerad:2024-02-13 Uppdaterad:2024-02-17

Läs också: