1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Intervju med Nordiska motståndsrörelsens nye ledare

Fredrik Vejdeland får relevanta frågor med anledning av hans utnämning.

För den som vill veta mer om Fredrik Vejdeland som person rekommenderas den längre intervju som publicerades här på sidan i början av förra året.

Jag vill börja med att gratulera till posten, hur känns det!?

Tack! Det känns bra och samtidigt väldigt hedrande att få leda en så storslagen organisation som Nordiska motståndsrörelsen är.

Var det ett svårt beslut att acceptera att bli ledare?

Ja, inte minst till en början. Det är en tung ansvarspost och jag har velat tänka igenom grundligt om jag är rätt person att axla den. Jag har sedan några år tillbaka varit ställföreträdande, men aldrig haft en tanke om att jag faktiskt en dag skulle leda organisationen.

När jag sedan insåg att jag kanske skulle komma att få en förfrågan om att leda organisationen var jag inte heller intresserad av en sådan roll. När jag slutligen fick förfrågan om att bli ny ledare hade jag däremot funderat färdigt och idag känner jag mig helt redo att axla ansvaret. Det har varit en långvarig process där jag är tacksam över att jag fått tid att tänka över mitt beslut!

Du har suttit i Motståndsrörelsens riksledning i väldigt många år. Hur tror du att det från detta kommer skilja sig att vara högste ledaren, professionellt såväl som privat?

Det kommer bli skillnad, men kanske inte så mycket som en del kanske tror. Jag har i många avseenden varit Lindbergs vapendragare, även om jag nu får det yttersta ansvaret i organisationens beslut. Det kommer alldeles säkerligen bli mer arbetsbörda, vilket påverkar mig professionellt och privat, men med alla års erfarenhet i ledande positioner har jag blivit bättre på att delegera ut uppgifter, så det kommer nog jämna ut sig. Jag har också väldigt många kompetenta människor kring mig.

Att vara ledare för en organisation som Nordiska motståndsrörelsen är såklart en utsatt position, men jag är inte gjord av glas heller.

Har du några förebilder när det kommer till ledarskap?

Det är enkelt att stirra sig blind på förebilder från Tredje riket eller efterkrigstida sådana som William Pierce, men jag anser att vi alldeles för ofta jämför oss med dessa och jag är inte säker på att det alltid gagnar vår sak.

Eftersom jag identifierar mental styrka med ledarskap vill jag lyfta fram att det finns gott om förebilder inom Nordiska motståndsrörelsen. Utan att nämna några specifika namn finns det en hel del medlemmar och aktivister som från början i mångt och mycket varit präglade av denna tids medelmåttighet, men som idag, tack vare nationalsocialistisk övertygelse och mental styrka, format sig till exceptionella personligheter och stålhårda och fanatiska kämpar – som är överlägsna massan på alla sätt. Det är något jag inspireras av oavsett om de är mina underordnade eller överordnade.

Det finns en hel del medlemmar och aktivister som från början i mångt och mycket varit präglade av denna tids medelmåttighet, men som idag, tack vare nationalsocialistisk övertygelse och mental styrka, format sig till exceptionella personligheter och stålhårda och fanatiska kämpar – som är överlägsna massan på alla sätt.

Tror du att medlemmar och sympatisörer kommer känna igen sig, om låt säga ett halvår från nu med dig vid rodret, eller blir det några omedelbara större förändringar?

Jag har mina kvalitéer och mina egna perspektiv, så naturligtvis kommer det bli olika förändringar för att jag ska komma till min rätt. Samtidigt måste en utgångspunkt vara att det finns ett behov av förändringar för att göra dem och som jag ser det är det väldigt mycket som fungerar i dagsläget.

Vi i riksledningen har emellertid sett ett behov av att göra vissa förändringar och planerat för dem sedan en ganska lång tid tillbaka. För medlemmar som är direkt eller indirekt inblandade i processen kan detta definitivt betecknas som omedelbara större förändringar, medan det för utomstående kommer att märkas av vid ett senare skede.

Vill du åtminstone berätta om något som du tänker förändra eller göra annorlunda direkt eller på sikt?

Jag förstår att många vill veta vilka förändringar som kommer, men jag kan inte se att det ligger i organisationens intresse att jag inleder min nya uppgift med att avge högtidliga löften och sprida information runtom mig. Saker och ting håller på att planeras och utomstående kommer att få kännedom om detta när eller om vi anser att det finns ett behov för dem att få tillgång till informationen. Vill man få mer information än detta så ansluter man sig till Nordiska motståndsrörelsen.

Det jag kan säga är att vi kommer arbeta i stort sett som vi gjort tidigare men att vi under en tid framöver kommer förbättra vår inre struktur och bygga stabilitet. Under denna period kommer det naturligtvis presenteras olika förändringar och nyheter, men överlag kommer vi arbeta internt med sådant som kommer bära frukt längre fram. Vårt folk befinner sig i en allvarlig situation, men tiden är långt ifrån ute. Vi behöver skynda långsamt och göra rätt saker.

Vad ser du som den största utmaningen den kommande tiden, för såväl organisationen som dig själv?

Nordiska motståndsrörelsen är en organisation som har bevisat sig vid ett flertal kritiska tillfällen, så jag är inte oroad alls över huruvida organisationen ska fortsätta existera och göra effektivt motstånd. En utmaning är att växa som organisation, men där anser jag att det finns vissa positiva signaler i rekryteringen redan nu. Jag är övertygad om att vi kommer både växa och rekrytera människor som kampen behöver.

För egen del blir nog den största utmaningen en ännu större arbetsbörda, men jag är van och med ålder och erfarenhet har jag lärt mig att jobba smartare för att nå fram till vissa mål.

Vart tror du att Motståndsrörelsen är om fem år från nu?

Det är väldigt svårt att sia om när omvärlden är så kaotisk som den är där de som besitter makt kommer göra allt för behålla den, med drakoniska lagar för att försöka kväsa allt motstånd. Vi är beredda för alla eventualiteter och har många människor med oss som är beredda om villkoren för kampen ändras. Med andra ord är demokrati en illusion, allt ligger inte i våra egna händer, men vi kommer alltid göra motstånd – tills att vi slutligen segrar.

Om samhällssituationen ser ut ungefär som den gör nu om fem år kommer Nordiska motståndsrörelsen inte bara vara en storslagen organisation till sitt väsen utan också till antal.

Med andra ord är demokrati en illusion, allt ligger inte i våra egna händer, men vi kommer alltid göra motstånd – tills att vi slutligen segrar!

Något du avslutningsvis vill hälsa till alla läsare?

Nordiska motståndsrörelsen har utsatts för otaliga attacker från systemet, och genomgått andra kritiska skeenden, men vi har alltid överlevt och fortsatt varit en vital och handlingskraftig organisation. När organisationer kommit och gått har Nordiska motståndsrörelsen stått orubbligt kvar, och av de som är kvar idag är det bara Nordiska motståndsrörelsen som på allvar både prövats och bevisat sig.

Vi kommer alltid finnas kvar och befinna oss i främsta ledet. Det är dags för alla likasinnade där ute att acceptera att det inte kommer komma något bättre än Nordiska motståndsrörelsen och att alla eventuella fel och brister vi har kan rättas till när du ansluter dig. Sluta hitta på ursäkter för att slippa göra motstånd, anslut dig till motståndet idag!

Titel:Intervju med Nordiska motståndsrörelsens nye ledare Författad av:Redaktionen Publicerad:2024-02-27 Uppdaterad:2024-03-05

Läs också: