1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Föredrag, månadsmöte och aktivisttest i Näste 2

Under lördagen den 5 oktober samlades nästets medlemmar och aktivister i en stuga nära Göteborg för en dag fylld med aktiviteter.

Först på tur blev ett föredrag av Freja vilket kom att handla om esoterism. Ett inte helt lättbeskrivet ämne som Freja likväl lyckades göra intressant.

Esoterism kan sättas i motsats till exoterism. Exoterism är den allmänt kända tolkningen av en symbol eller lära, det vill säga då flertalet har tillgång till en filosofisk doktrin. Medan esoterism är avsedd för en inre krets av initierade där visdomen initialt är fördold och stegvis uppenbaras för den som invigs. Ett välkänt exempel på detta är frimureriet; för nya medlemmar presenteras en exoterisk tolkning av symbolerna och läran och i takt med att man stiger i grad invigs man i den esoteriska tolkningen.

I religioners utformning genom tiderna har esoterism alltid spelat en viss roll, allt från den hellenistiska läran hermetism till druiderna i den keltiska kulturen eller den mystiska läran kabbala inom judendomen och sufismen hos muslimerna.

Men vad har nu detta med oss idag att göra? Vårt arv och vår kultur ligger under ett ständigt hot att utplånas och varje attack mot det är en attack på vårt folk. Ett nuvarande exempel är försöken att förbjuda Tyrrunan, vilken ingår i såväl den äldre som den yngre futharken (vårt inhemska alfabet).

De urgermanska stammarna och de indoeuropeiska folkens utbredning och expansionslust ledde till att den nordeuropeiska rasen kommit att sätta avtryck världen över. I Norden kan vi fortfarande ta del av vårt förkristna arv genom skrivna verk som Eddan, men också genom symboler, hällristningar och solkors. Symboler som viskar till oss över årtusendena om glömda religiösa traditioner.

Det som lever vidare är blodet och minnet därav kan väcka till liv igen det ursprungliga och ariska inom oss.

Detta och mycket mer var något som de redan ”initierade” på månadsmötet fick ta del av. Vill du också se de exklusiva föredrag som hålls i nästet så ansök om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen!

Efter det unika föredraget åts det en fräsch pastasallad. Därefter hölls månadsmötet under vilket nästeschef Jimmy Andersson välkomnade medlemmarna. Nyheter och intern information förmedlades.

Till sist genomfördes aktivisttestet för dem som strävar efter aktiviststatus. Alla gav sitt yttersta och klara framsteg kunde mätas.

Publicerad:2019-10-16

Från samma näste: