1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Gruppmöte och studiecirkel i 801

Måndag den 8.2 fylkades åter grupp 801:s motståndsmän i Norrköping.

Först hölls ett gruppmöte där utförd & kommande aktivism ventilerades och aktuella politiska händelser diskuterades.

Det kunde konstateras att välkomna nytillskott i gruppen bidragit till att ta framför allt basaktivismen till nya höjder.

Mötet följdes av studiecirkel i Nordiska motståndsrörelsens partiprogram Vår väg.

På schemat stod punkt 8, som handlar om allmän värnplikt och den nordiska statens försvar mot yttre och inre hot.

Ett hyllat partiprogram

Högläsning följdes av läxförhör och avslutande diskussioner.

Deltagarna fann att militärmakten i den nordiska staten tjänar andra syften och har en annan natur än den svenska statens så kallade försvarsmakt av idag.

Diskussionerna kom att cirkla mycket kring två punkter som särskilt rönte deltagarnas intresse och uppskattning:

* Soldaterna i den nordiska staten förvaltar själva sina vapen.

* Civilförsvarets uppbyggnad och uppgifter i den nordiska staten.

Tid hann före, mellan och efter mötets olika punkter även ägnas åt fikande och gemytligt nationalsocialiserande.

Publicerad:2021-02-09

Från samma näste: