1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
I veckan så har kampgrupp 201 påbörjat en ny studiecirkel, den här gången med första avsnittet från dokumentärserien Europa The Last Battle. Serien är välgjord och första avsnittet bjöd in till mycket diskussioner och funderingar över både bankväsendet, den bolsjevistiska revolutionen och framtiden. Är du intresserad av att delta på näste 2’s aktiviteter i framtiden så skicka in en medlemsansökan.
Allingsås Näste 2 Studiecirkel
Tisdagen den 27 juni avhandlades de sista sidorna i Povl H. Riis-Knudsens ”Nationalsocialismen – Den biologiska världsåskådningen”. Man läste om rasblandningens förödande konsekvenser, olika kvalitéer som människoraserna besitter och varför nationalismen utan socialismen oundvikligen kommer att falla sönder, ”likt ett äktenskap där de båda makarna inte har något gemensamt annat än adressen”.
fortbildning Näste 7 Studiecirkel
Månadsmötet öppnade med att nästeschefen hälsade alla välkomna och sedan fastslog dagordningen, med studiecirkel som inledande moment. Skriftens titel som avhandlades i studiecirkeln var ”Ras – Den avgörande frågan” skriven av Jürgen Rieger, där man studerade naturlagarna och den pågående kampen mellan raserna samt olika teorier om rasernas ursprung. Efter intressanta diskussioner och ett antal kaffekoppar senare var tiden inne för lunch. Svensk husmanskost bestående av köttbullar, potatis, gräddsås och lingonsylt inmundigades i goda kamraters lag. Valkampen togs upp som första punkt i mötet och olika analyser diskuterades om hur snabbt normaliseringsprocessen av nationalsocialismen fortlöpte i Vetlanda kommun. Nordiska motståndsrörelsen blev ett vanligt och naturligt fenomen på Vetlandas gator och torg. Sedan gick man vidare med planering för framtida aktiviteter och avslutade sedan mötet. I samband med månadsmötet monterade också medlemmar upp ett s
Månadsmöte Månadsmöte Näste 7
Söndag 20 mars hölls den slutgiltiga studiecirkeln om boken Min kamp. De två sista kapitlen ”Östorientering eller östpolitik” samt ”Rätten till nödvärn”, gicks igenom av deltagarna och många bra citat ur texten diskuterades. I det förstnämnda kapitlet tar författaren upp vikten av tillräckligt med livsrum för folket, för att kunna säkra den rasliga överlevnaden framöver. Det sistnämnda kapitlet går bland annat igenom efterspelet av första världskriget i Tyskland, samt hur skadlig kulturmarxismen hade varit för landet under krigstiden.
Näste 1 Stockholm Studiecirkel
Söndagen den 20 februari träffades kamrater i Näste 1 för en studiecirkel. Denna gång avhandlades kapitel 12 och 13 i Mein Kampf. ”Fackföreningsfrågan” går igenom Hitlers syn på fackföreningar i allmänhet samt huruvida det borde startas nationalsocialistiska sådana, eller om det vore mer önskvärt att använda sig av de redan existerande och ta över dessa inifrån. ”Tysk allianspolitik efter kriget” tar upp Tysklands, respektive andra staters politiska strävanden efter första världskrigets slut, och går systematiskt igenom hur finans och media, i bl.a. England, handlat när det kommer till att få igenom sin egen agenda vad gäller utrikespolitik, vilket gått stick i stäv med ländernas egna intressen. Ett beteende som man tydligt kan se lever kvar i västvärlden idag, 100 år senare. Ännu en gång visar författaren bevis på en oerhörd klarhet om världen, och bokens vikt för att kunna förstå dagens politiska förehavanden kan inte nog överskattas.
Näste 1 Stockholm Studiecirkel
Lördag 5/2 samlades Näste åttas aktivister och medlemmar i urban miljö för månadsmöte under vintersolen. Sammankomsten inleddes för arrangörsgruppens del med mötesförberedelser blandat med fika och nationalsocialiserande medan allt fler kamrater efter hand slöt upp. Några hade rest långt till dagens möte. Fika och nytt propagandamaterial. Första aktivitet för dagen var sedan ett tufft träningspass med fokus på styrketräning och förberedelser för aktivisttestet. Redo för marklyft. Passet kännetecknades av gott mod och samtliga deltagare gav sitt yttersta. Bänkande aktivist. Särskilt glädjande var att så många medlemmar (inte bara aktivister) deltog i träningen. Efter välbehövlig tvagning följde en efterlängtad knytis-lunch under vilken en film från demonstrationen i Stockholm mot vaccinpass 22/1 förevisades. Den lyckade demon blev efter filmvisningen ett hett samtalsämne under resten av måltiden. En och annan skröna från tillställningen förmedlades av a
Månadsmöte Intern aktivism Näste 8 Studiecirkel styrketräning
Onsdag 5/1 samlades aktivister och medlemmar i Näste 8 åter för veckomöte och studiecirkel kring Anton Holzners bok Bemästra Livet. De inledande diskussionerna kretsade mycket kring det nya året och nystarten av kamparbetet efter midvintersolstånd, jul- och nyårsfirande. Mötesdeltagarna enades om att inleda kamp- och valåret 2022 med en chockintensifiering av basaktivismen i hela nästet. Efter fika med nybakat vidtog frågor på och diskussioner om dagens pensum, kapitel 9 ”Uthållighet” i Holzners bok. Författaren konstaterar att ”Livet är en lång kamp och bara de uthålliga når sina mål”. I kapitlet beskrivs hur egenskaperna uthållighet och grundlighet genom historien lett det tyska folket till stora framgångar. Mötesdeltagarna kom fram till att även nordbor i grunden är uthålliga och grundliga, även om det moderna samhället med sin konsumtionskultur hela tiden lockar oss till att ta genvägar för att uppnå behovstillfredsställelse. När det kommer till just den nordiska människan beskriv
Bemästra Livet Näste 8 Studiecirkel Veckomöte
På kvällen onsdag 17/11 hölls i Näste 8 som vanligt veckomöte och studiecirkel i Anton Holzners bok Bemästra livet. Mötet upptogs till stor del av berättelser och redogörelser från den föregående helgens stora arrangemang Organisationsdagarna för dem i nästet som inte hade möjlighet att närvara den här gången. Dagens pensum för studiecirkeln om Holzners bok var kapitel 4 Inre frihet. Högläsning följdes av frågor och diskussion. Holzner konstaterar inledningsvis i kapitlet att endast en människa som uppnått inre frihet, och inte bara yttre, är sant och varaktigt fri, eftersom han eller hon inte ”står och faller utifrån yttre omständigheter eller andra människors nycker och infall”. Denna inre frihet måste varje individ tillkämpa sig i en ständigt pågående kamp. Den som står stadigt oavsett yttre omständigheter och kan fullgöra sin plikt och utföra sitt arbete ”ostörd av världsliga förändringar och obehindrad av människors svaghet och lynne” – den personen äger inre frihet. Den fri
Bemästra Livet Näste 8 Studiecirkel Veckomöte
På kvällen onsdag den 10 november var det dags igen i Näste 8 för veckomöte och studiecirkel kring boken Bemästra Livet. Veckorna går fort! På mötet diskuterades framför allt den kommande helgens stora evenemang Organisationsdagarna. Bland annat skulle samåkning arrangeras till samtligas tillfredsställelse. Kapitel tre i Anton Holzners bok Bemästra Livet handlar om Livsbejakande. Där konstateras inledningsvis att det ”finns folk … för vilka livet endast existerar i syfte att förnekas och glömmas bort, föraktas och övervinnas”. Men sedan finns det också folk med en stark tendens att betrakta livet som en gåva och en stor möjlighet. För dem är det normala att stå stadigt med båda benen i den här världen samt att bejaka livet. Då negativa folk och människor endast noterar det som inte tilltalar dem, det som inte är bekvämt för dem – har de en ständig benägenhet att kritisera på ett destruktivt sätt. Istället för att agera, kanske de drömmer om vad de en gång ska göra eller om
intern aktivitet Näste 8 Studiecirkel Veckomöte
På kvällen onsdagen 3/11 fylkades Näste 8 centralt i nästet för veckomöte och studiecirkel kring Anton Holzners bok Bemästra livet. Det inledande fikat bjöd förutom nybakat på gemytligt nationalsocialiserande och diskussioner om gångna och kommande aktiviteter. Kapitel två i boken heter Rörelse och här avhandlas den germanska och nordiska människans natur, filosofiska sanningar och strävan efter sunda ideal. Deltagarna i cirkeln fick inför dagens möte i uppgift att ur detta kapitel försöka vaska fram en insikt om vilka vi som germaner och nordbor egentligen är – och vilka andliga egenskaper som kännetecknar oss. Detta är vad vi efter individuella studier, gemensam högläsning och diskussioner kom fram till: Germaner i allmänhet och nordbor i synnerhet är Folk av rörelse. Som folk har vi en unik inre livskraft, ty för oss är liv rörelse. Det är ett av våra karaktärsdrag att i vårt inre ständigt befinna oss i rörelse. Vi har en starkt tendens att alltid vara öppna inför livets gång
Näste 8 Studiecirkel Veckomöte
Den 23 oktober var det dags för studiecirkel i Näste 1. Kapitel 10 och 11 i skriften Mein Kampf avhandlades denna gång. Kapitel 10 ”Den försåtliga förbundsidén” behandlar vikten av ansvar för den som har auktoritet, vilket är den raka motsatsen till hur dagens samhälle styrs. Idag är ingen direkt ansvarig för något beslut, vilket gör det väldigt enkelt att vara delaktig i att fatta idiotiska beslut, då ingen behöver stå till svars för det som sker. Kapitel 11 ”Propaganda och organisation” går sedan igenom hur det tyska arbetarpartiet i början av dess existens var organiserat på samma sätt som det parlamentariska fiaskot de ville bli av med, vilket gjorde beslutsfattande väldigt omständligt. Medlemmar utan erfarenhet inom ett område fick ändå vara med och rösta om hur dessa områden bäst bör skötas. Detta ändrades sedan drastiskt så att varje person hade absolut auktoritet över sitt område, men fick personligen även ta absolut ansvar för besluten den fattade.
Näste 1 Stockholm Studiecirkel