1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
4 september samlades medlemmar i Näste 1 hemma hos en kamrat för att fortsätta studiecirkeln om Min kamp. Denna gång avhandlades kapitel 8 och 9. I dessa kapitel tar Hitler bland annat upp vikten av att en politisk rörelse inte bör kompromissa bara för att bli större till antal, genom sammanslutningar med andra rörelser med liknande ideologi. Till sist förtydligas syftet SA hade under rörelsens tidiga skeden och varför det är av större vikt att skapa en offentlig massrörelse på hundratusental än en liten hemlig grupp av några hundra.
Näste 1 Stockholm Studiecirkel
Den 23 juni träffades kamrater i Nästet för att återuppta studiecirkeln kring boken Min kamp. Denna gång var det dags för kapitel 6 och 7 som handlar om den oerhörda vikten talet hade för rörelsen, såväl som nationalsocialisternas konfrontationer med den röda fronten och hur de vägrade att ta hjälp av polisen för att upprätthålla ordningen på sina möten. Som alltid är förhållandena i boken desamma som i dagens samhälle och därför något man kan dra stor lärdom av.
Näste 1 Stockholm
Torsdag 13:e maj sammanstrålade kamrater i Näste 1 för ett träningspass i vårvärmen. Fokus för dagen låg på styrka, och många olika kroppsviktsövningar tränades till utmattning för samtliga deltagare. Även boxning kombinerades med vissa av de tidigare nämnda övningarna. När alla närvarande kände sig nöjda tog man sig till sist till ett utegym där de sista krafterna togs ut. Efter avslutat träningspass mötte man upp fler medlemmar för att fortsätta studiecirkeln om ”Min kamp”. Denna gång avhandlades kapitel 3-5, i den andra delen av boken. Många intressanta diskussioner hölls angående bland annat hur en nationalsocialistisk stat skulle kunna förbättra så mycket i samhället, bara genom att följa det ariska tänkandet och sättet att organisera saker jämfört med det destruktiva marxistiska synsättet på världen som härskar idag. En bättre, mer naturlig världsåskådning kommer dock inte att kunna nå in i folkets hjärtan utan kamp. Ansök idag till Nordiska motståndsrörelsen för att
Näste 1 Stockholm
Tisdagen den 13/4 samlades medlemmar och aktivister för ännu en studiekväll i Luleå. Man fortsatte att läsa Bemästra livet och kapitlen som avhandlades denna gång var- kapitel 10-Hjältemod, kapitel 11-Vördnad samt kapitel 12-Om glädjen. Olika intressanta infallsvinklar och diskussioner uppstod, där man bland annat var överens om att boken är skriven i en annan tid i ett annat land vilket gör det svårt om inte omöjligt att applicera allt på dagens svenska samhälle. Det är hursomhelst en intressant bok som man som nationalsocialist kan relatera till i mångt och mycket så fler studiekvällar är att vänta från kampgrupp 601 Luleå!
Luleå Näste 6 Studiecirkel
Söndagen den 11 april genomfördes en heldag med träning och studiecirkel i Stockholm. Dagen började med ett 2,5 timmar långt styrketräningspass med många övningar utöver det vanliga, men först efter att några enkla regler klargjorts. 1. En motståndsman ger inte upp. 2. När du inte orkar mer så är det bara din kropp som säger att du är trött, du orkar mer än du tror. 3. Man vilar stående och endast med tillåtelse. Man började med uppvärmning, innan det var dags att sätta sina egna gränser på prov. Under passet genomfördes bland annat armhävningar med en betongplatta på ryggen som extra vikt, situps med samma platta över bröstet, släddragning i form av en lastpall med block på, knäböj med en stor sten i famnen, brunnslock i gjutjärn som vältes, samt mycket mera. När träningspasset var över packades det ihop för att åka vidare hem till en kamrat där en studiecirkel av Min kamp tog vid. Denna gång gick man igenom kapitel 1 och 2 i del 2, där världsåskådning och staten behandlades. Flera lå
Näste 1 Stockholm Studiecirkel Träning