1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
Måndag 28.12 var det åter dags för studiecirkel i grupp 801. Den här gången avhandlades partiprogrammet Vår Väg, punkt 5 – om medier, samt punkt 6 – om naturskydd. Deltagarna kunde bland annat konstatera att i det nya Norden kommer: all massmedia ägas av nordiska medborgare. media som agerar folkfientligt förbjudas. ett alltför koncentrerat ägande motverkas. Vidare påmindes man om att: det befriade Norden blir ett modernt samhälle – i harmoni med naturens lagar. djurskyddslagarna där kommer att baseras på  på etik – inte profit. nordborna i det nya Norden kommer att bruka naturen och dess resurser på ett förnuftigt sätt – och med framtiden i åtanke. allemansrätten då kommer att värnas – i hela Norden.
Näste 8 Studiecirkel
Söndagen den 13 december samlades Näste 1 hemma hos en kamrat för att fortsätta studiecirkeln kring boken Min kamp. Kapitel 6 till 9 diskuterades denna gång. Dessa handlar bland annat om vikten av rätt typ av propaganda i ett krig för att kunna nå den breda massan, vad som låg bakom att Tyskland förlorade första världskriget och hur Hitler påbörjade sin politiska karriär i Tyska arbetarpartiet. Precis som tidigare gånger kunde man utröna väldigt många paralleller till vår tids politiska kamp, vilket gör att denna bok är och förblir en av de viktigaste verken man som nationell kan studera.
Näste 1 Stockholm