1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
Under söndagseftermiddagen samlades kamrater från Näste 1 för en fortsatt studie av Adolf Hitlers ”Min kamp”. Denna vecka avhandlades det fjärde kapitlet som handlade om Hitlers politiska betraktelse från Wien. Även i detta kapitel fann man många likheter med dagens Sverige, men även skillnader, som liksom Hitlers betraktelser i allmänhet, ledde till intressanta politiska och ideologiska diskussioner. ”Min kamp” är ett viktigt dokument för var en som är politiskt eller historiskt intresserad, och finns att köpa på Greenpilled.com.
Näste 1 Stockholm Studiecirkel
Under lördagseftermiddagen 17 oktober påbörjades det en studiecirkel i Näste 1. Man samlades hemma hos en kamrat för att börja läsa och diskutera Adolf Hitlers ”Min Kamp”. De två första kapitlen i boken hade lästs enskilt i förväg, och diskuterades sedan ingående under mötet. Likheter och skillnader mellan Hitlers Tyskland och dagens Sverige gicks igenom, och vissa mer utmärkande stycken lästes igenom tillsammans.
Näste 1 Stockholm Studiecirkel
Återigen var det tisdag och studiecirkel i Näste 7. Denna gång gick man igenom del två om Fay Stender, en judisk kommunist-advokat och förstörare av den vita sociala ordningen. Som vanligt hölls många intressanta diskussioner om det som lästes, bland annat om citatet ”På så sätt kom en jude att tända ännu en gnista för att starta en svart revolution”. Gör det enda rätta och anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen!
Näste 7 Studiecirkel