1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Möte och studiecirkel i grupp 801: ”Vår väg”, punkt 9

Äntligen måndag igen, den 15/2 enligt kalendern – så gruppmöte och studiecirkel för kämparna i grupp 801!

Mötet startade med en diskussion om lördagens offentliga flygbladsutdelning i Eskilstuna, som kom att föregås av såväl oväntat manfall i sista sekund, som plötsligt felande teknisk utrustning – men som efter lite omplanering ändå blev lyckad och genomfördes värdigt med fanorna i topp.

Motståndsrörelsens samtliga nästen hade denna dag aktiviteter med anledning av årsdagen för krigsförbrytelserna i Dresden 1945.

Många nyfikna Eskilstunabor stannade för att diskutera Dresden med aktivisterna.

Nu var det dags för studiecirkel. Punkt 9 i Nordiska motståndsrörelsens politiska program ”Vår väg” handlar om lagstiftning och rättsskipning i den nordiska rättsstaten.

Cirkeln inleddes med högläsning av punkt 9, följt av en liten quiz.

Några viktiga principer och framtida förändringar på det rättsliga området diskuterades lite mer ingående av deltagarna ikväll:

  •  Den som avtjänar ett fängelsestraff ska få arbeta hårt för att sona sitt brott, men också veta att när han eller hon kommer ut finns det någonstans att ta vägen, att arbete och bostad står till förfogande och att eventuella ekonomiska skulder och betalningsanmärkningar har kunnat arbetas av redan under interneringstiden.
  • Diskriminering och kvotering på arbetsplatsen – så kallad ”positiv särbehandling” kommer att förbjudas.
  • Lagen om hets mot folkgrupp kommer att ersättas med lagar som förbjuder kränkningar och förtal – och som gäller samtliga medborgare.
  • Förbud mot och beivrande av direkta uttryck för folkfientlighet kommer att vara en ledande princip i lagstiftningen.
  • Då organisering av folkmord på de nordiska folken görs olagligt, kommer initiativ till massinvandring och rasblandning att kunna lagföras.

Ses alla om en vecka – fast de flesta av oss innan dess!

Vill du också uppleva den ojämförbara gemenskapen i kampen för vårt folks befrielse?

Skicka in din medlemsansökan redan idag!

Publicerad:2021-02-15

Från samma näste: