1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Livsbejakande veckomöte & studiecirkel i Näste 8

På kvällen onsdag den 10 november var det dags igen i Näste 8 för veckomöte och studiecirkel kring boken Bemästra Livet. Veckorna går fort!

På mötet diskuterades framför allt den kommande helgens stora evenemang Organisationsdagarna. Bland annat skulle samåkning arrangeras till samtligas tillfredsställelse.

Kapitel tre i Anton Holzners bok Bemästra Livet handlar om Livsbejakande. Där konstateras inledningsvis att det ”finns folk … för vilka livet endast existerar i syfte att förnekas och glömmas bort, föraktas och övervinnas”.

Men sedan finns det också folk med en stark tendens att betrakta livet som en gåva och en stor möjlighet. För dem är det normala att stå stadigt med båda benen i den här världen samt att bejaka livet.

Då negativa folk och människor endast noterar det som inte tilltalar dem, det som inte är bekvämt för dem – har de en ständig benägenhet att kritisera på ett destruktivt sätt. Istället för att agera, kanske de drömmer om vad de en gång ska göra eller om vad de skulle ha fått gjort – om inte allt hade varit så orättvist.

Positiva folk och människor däremot bejakar arbetet och kampen där de befinner sig. De har en i grunden ”positiv hållning gentemot allt som ödet sänder” dem. De hämtar ”kraft och glädje från lyckan hos andra folkkamrater” – och ur folkgemenskapen.

Holzner skriver:

”Om ett helt folk förenar sig i en positiv inställning till livet ger denna samlade positiva energi folket en oövervinnerlig, segerrik evighet; och den enskilda människan tar del av denna evighet.”

Cirkeldeltagarna kom fram till att vi som nordbor är lyckligt lottade, då vi har en naturlig fallenhet för att vara livsbejakande och att tänka och handla positivt.

Samtidigt är denna fallenhet något som förpliktigar – för även vi kan bevisligen förfalla till negativitet, defaitism och självömkan, om vi förlorar vår strävan efter ständig självförbättring.

Börja bejaka livet och kampen även du, skicka in din medlemsansökan till Nordiska motståndsrörelsen!

Publicerad:2021-11-14

Från samma näste: