1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Näste 8: Veckomöte & studiecirkel

På kvällen onsdag 17/11 hölls i Näste 8 som vanligt veckomöte och studiecirkel i Anton Holzners bok Bemästra livet.

Mötet upptogs till stor del av berättelser och redogörelser från den föregående helgens stora arrangemang Organisationsdagarna för dem i nästet som inte hade möjlighet att närvara den här gången.

Dagens pensum för studiecirkeln om Holzners bok var kapitel 4 Inre frihet. Högläsning följdes av frågor och diskussion.

Holzner konstaterar inledningsvis i kapitlet att endast en människa som uppnått inre frihet, och inte bara yttre, är sant och varaktigt fri, eftersom han eller hon inte ”står och faller utifrån yttre omständigheter eller andra människors nycker och infall”. Denna inre frihet måste varje individ tillkämpa sig i en ständigt pågående kamp.

Den som står stadigt oavsett yttre omständigheter och kan fullgöra sin plikt och utföra sitt arbete ”ostörd av världsliga förändringar och obehindrad av människors svaghet och lynne” – den personen äger inre frihet.

Den fria människan låter sig inte förledas, varken av förändringar i livet eller av tanken på döden. Han ser på en människas död med samma fria sinne som på varje annat naturfenomen. Lika lite som han blir övermodig vid framgång, blir han bruten av motgångar.

Holzner varnar i kapitlet för beteendemönstret hos vissa människor som gör sig alltför beroende av medmänniskors bekräftelse på dem själva och därför blir dåliga på att prestera egna tankar och handlingar.

Cirkeldeltagarna kom fram till att ett starkt folk förutsätter många starka individer, och en deltagare föreslog att antalet individer i vårt folk, som har uppnått inre frihet – är en av fler faktorer som avgör styrkan i vår folkgemenskap.

Vill du också delta i kampen för frihet och folkgemenskap? Dags då att du skickar in din intresseanmälan!

Publicerad:2021-11-19

Från samma näste: