1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Studiecirkel i Näste 1

Söndag 20 mars hölls den slutgiltiga studiecirkeln om boken Min kamp. De två sista kapitlen ”Östorientering eller östpolitik” samt ”Rätten till nödvärn”, gicks igenom av deltagarna och många bra citat ur texten diskuterades.

I det förstnämnda kapitlet tar författaren upp vikten av tillräckligt med livsrum för folket, för att kunna säkra den rasliga överlevnaden framöver. Det sistnämnda kapitlet går bland annat igenom efterspelet av första världskriget i Tyskland, samt hur skadlig kulturmarxismen hade varit för landet under krigstiden.

Publicerad:2022-03-28

Från samma näste: