1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Studiecirkel i Näste 8

Onsdag den 20 oktober samlades aktivister och medlemmar i Näste 8 för studiecirkel kring kapitel 1 Förpliktelse i Anton Holzners bok Bemästra livet.

Dagens text handlade om det nordiska folkets drivkrafter för att handla rätt.

Författaren resonerar sig i kapitlet fram till slutsatsen att för dem som vi nordbor egentligen är, utgör hela folkets välmående, liv och blomning den viktigaste drivkraften till moralisk handling – och det är ur detta som nordmannen kan hämta kraft till de mest vågade handlingar.

Gemensam högläsning följdes av frågestund och diskussion. Samtliga deltagare fann valet av text för cirkeln mycket lyckat och flera uttryckte entusiasm inför de fortsatta studierna.

I övrigt ventilerades dels några av den senaste tidens aktiviteter i nästet, dels planerades för kommande aktiviteter.

Publicerad:2021-10-22

Från samma näste: