1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Veckans gruppmöte med studiecirkel i Norrköping

Måndag 8 mars och åter dags för grupp 801 att hålla veckomöte och studiecirkel. Mötet började med en genomgång av nästets gångna och kommande månader för de gruppmedlemmar som måst missa lördagens månadsmöte. Begången och planerad lokal aktivism i gruppen ventilerades sedan, liksom några händelser på kamraters arbetsplatser och en del lokalnyheter.

Aktivismen rullar på.

En kamrat berättade om förvånansvärt givande politiska diskussioner med Proletären-säljande kommunister från Kommunistiska Partiet – vilka faktiskt ganska skoningslöst kritiserade såväl homolobbyns verksamhet som det pågående folkutbytet.

Betydligt mindre positiv var nyheten om det demonstrationståg, som hölls i Norrköping idag – av skrikande kulturmarxistiska rödingar.

Såna här finns inte bara i Lund. Idag badade de visst inte.

Några Nordfront-nyheter från den gångna veckan kom upp till debatt.

Dagens tema för studiecirkeln om Judisk makt var filmen ”In the name of Zion”, timme 2. Viktiga ämnen i dagens pensum var:

  •  det överföringsavtal, enligt vilket tyska myndigheter från 1933 generöst lät judar utvandra från Tyskland till Palestina med bidrag och alla sina egendomar intakta.
  • Den amerikanske generalen Pattons insiktsfulla analys av USA:s insatser i andra världskriget – och mordet på honom.
  • Kriget mellan Tyskland och Polen 1939, dess bakgrund och konsekvenser – och all den omsorg som en viss stor ledare lade ner i sina försök att undvika det.
  • Förintelsebluffen och de sex miljonerna – och de tio olika tidningsartiklar från 1915 till 1938 – där just precis sex miljoner judar råkar väldigt illa ut – som presenteras i filmen.
  • Det fruktansvärda och kontagiösa virus som varje goj riskerar smittas av – och som går under namnet antisemitism. Klarar vi pandemin med mindre än en total nedstängning?

Grupp 801 hälsar: Kampen går vidare!

Publicerad:2021-03-08

Från samma näste: