1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Veckomöte och studiecirkel i Näste 8

Onsdag 5/1 samlades aktivister och medlemmar i Näste 8 åter för veckomöte och studiecirkel kring Anton Holzners bok Bemästra Livet. De inledande diskussionerna kretsade mycket kring det nya året och nystarten av kamparbetet efter midvintersolstånd, jul- och nyårsfirande. Mötesdeltagarna enades om att inleda kamp- och valåret 2022 med en chockintensifiering av basaktivismen i hela nästet.

Efter fika med nybakat vidtog frågor på och diskussioner om dagens pensum, kapitel 9 ”Uthållighet” i Holzners bok. Författaren konstaterar att ”Livet är en lång kamp och bara de uthålliga når sina mål”.

I kapitlet beskrivs hur egenskaperna uthållighet och grundlighet genom historien lett det tyska folket till stora framgångar. Mötesdeltagarna kom fram till att även nordbor i grunden är uthålliga och grundliga, även om det moderna samhället med sin konsumtionskultur hela tiden lockar oss till att ta genvägar för att uppnå behovstillfredsställelse.

När det kommer till just den nordiska människan beskriver Holzner hur uthålligheten särskilt tydligt manifesterar sig i vår inställning till arbete. För oss, menar han, är arbetet varken någon ”belastande förbannelse” eller ”ytlig lek”. Vi hänger oss åt det ”med hela vårt väsen”. I ”seg kamp” tar vi kraftfullt uti med en ny och obekant arbetsuppgift tills vi ”segerrikt bemästrar den”. En cirkeldeltagare kommenterade: ”Vi har definitivt detta i oss, men kanske ska vi också ska se det som ett ideal att sträva efter”.

I krig och kamp fordras en ”uthållighet av järn”. Till de bästa krigsförberedelserna hör därför, påminner Holzner, ”främjandet av en seg motståndskraft”.

Kapitlet handlar annars till stor del om skapande och skaparkraft. Sinnebilden för den skapande människans ”sega uthållighet och beundransvärda varaktighet” är i Holzners beskrivning modern, som nio långa månader ”tar hand om, sörjer för, skyddar och bär barnet i uppoffrande ihärdighet tills dess att människans vackraste verk ser världens ljus”.

Mötes- och cirkeldeltagarna i Näste 8 begav sig efter studiecirkeln hemåt med stärkt kampvilja och uthållighet. Tack för idag!

Publicerad:2022-01-11

Från samma näste: