1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Veckomöte och studiecirkel i Näste 8

På kvällen onsdagen 3/11 fylkades Näste 8 centralt i nästet för veckomöte och studiecirkel kring Anton Holzners bok Bemästra livet.

Det inledande fikat bjöd förutom nybakat på gemytligt nationalsocialiserande och diskussioner om gångna och kommande aktiviteter.

Kapitel två i boken heter Rörelse och här avhandlas den germanska och nordiska människans natur, filosofiska sanningar och strävan efter sunda ideal.

Deltagarna i cirkeln fick inför dagens möte i uppgift att ur detta kapitel försöka vaska fram en insikt om vilka vi som germaner och nordbor egentligen är – och vilka andliga egenskaper som kännetecknar oss.

Detta är vad vi efter individuella studier, gemensam högläsning och diskussioner kom fram till:

Germaner i allmänhet och nordbor i synnerhet är Folk av rörelse. Som folk har vi en unik inre livskraft, ty för oss är liv rörelse.

Det är ett av våra karaktärsdrag att i vårt inre ständigt befinna oss i rörelse.

Vi har en starkt tendens att alltid vara öppna inför livets gång och lagarna som styr utvecklingen av denna värld. Vi vet inom oss att allt alltid fortskrider och förändras.

Vi vet också att för formandet av det personliga och gemensamma livet finns inget oföränderligt schema. Eftersom vi vet att livet är i ständig utveckling, avvisar vi stelbent dogmatisering.

Som människor av rörelse väcks revolutionären inom oss när feghet, nedrighet, illvilja, oärlighet, falskhet, vanära eller orättvisa hotar att besmutsa vår karaktär – härav vår tendens att ständigt sträva mot självförbättring.

Vi känner oss djupt bekymrade när vi någonstans bland våra fränder ser svårigheter, elände, fattigdom eller maktlöshet.

För oss är det en självklarhet att komma till undsättning där folkfränder behöver hjälp.

Vi älskar rörelse och utveckling men hatar passivitet, slöhet, orätt och den slentrianmässiga bekvämligheten.

Vill du också vara med och utforska vilka vi som folk är? Skicka då in en ansökan om någon form av medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen!

Publicerad:2021-11-05

Från samma näste: