1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

 • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
 • Ja, det är ok
 • Nej, jag godkänner inte den
 • Jag vill läsa mer
 • Jag bryr mig inte (Ja)
test

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Näste 3 på livlig julmarknad i Kristianstad

Näste 3 på livlig julmarknad i Kristianstad

Den första advent 2021 samlades aktivister från Näste 3 för att sprida Motståndsrörelsens budskap på en julmarknad i Kristianstad. 

Julmarknaden lockade massvis med folk och stämningen var på topp. Aktivisterna valde att ställa upp sig vid en av ingångarna till marknaden och med en flygbladsutdelare vid varje hörn av korsningen gick bladen åt snabbt. Man hade även med sig en banderoll som gjorde att ingen kunde missa Motståndsrörelsens närvaro.

Aktivisterna fick flera positiva kommentarer och förde flera diskussioner med politiskt intresserade julhandlare. 

En beundrare som ville föreviga tillfället med sina idoler.

En av vakterna som störde Motståndsrörelsens torgmöte i augusti var på plats. Istället för att ”leka polis” och hitta på brott som ”misshandel av soptunna” som han gjorde sist så höll han sig ganska passiv, nu när den riktiga polisen var i närheten.

Polisen höll sig också passiv men bestämde sig, antagligen på order från högre instans, för att anmäla Motståndsrörelsens opinionsbildande verksamhet för brott mot ordningslagen. Ett brott som aktivister ofta misstänks för, men som nästan alltid läggs ner.

Flygbladet som delades ut och som verkade intressera många av marknadens besökare informerade just om julen och vilken den bästa julklappen är till ens nära och kära. 

Flygbladet är en kortare version av aktivisten Cedric Höglunds artikel: En julklapp värd att minnas:

Efter cirka två timmar, när alla de medhavda flygbladen var slut, vek man ihop banderollen och begav sig därifrån. Aktiviteten ansågs som mycket lyckad av samtliga aktivister.

Ge en julklapp till ditt folk och ansök till Nordiska motståndsrörelsen! 

Titel:Näste 3 på livlig julmarknad i Kristianstad Ämne:JulKristianstadmarknadNäste 3 Publicerad:2021-11-29 Uppdaterad:2021-11-29

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Näste 3 på livlig julmarknad i Kristianstad

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Ge en julklapp värd att minnas!

Ge en julklapp värd att minnas!

Julen närmar sig. En högtid där vänner och familj samlas för att umgås och fira tillsammans. Ett tillfälle där du får chansen att visa hur mycket dina nära och kära betyder för dig. Det är även ett utmärkt tillfälle att ägna en tanke åt dina efterkommande och dina nästas barnbarn och barnbarnsbarn. Vilket samhälle vill du att de ska leva i? Ska deras jular vara lika vita och trevliga som jularna länge varit i Norden, eller ska julen, likt så mycket annat, förvandlas till en mörk och otrygg tid på året som mest finns till för att globalisterna ska kunna tjäna lite extra pengar?

En av de kanske mest utmärkande traditionerna för julafton är julklappar. En i grunden, och innan den perverterades med köphets, sant folkgemenskaplig tanke. Vad bör man då ge sina familjemedlemmar och folkfränder på julafton?

Vissa (förhoppningsvis inte denna sidas läsare) kanske ger sina nära och kära ett gåvokort till någon organisation som påstår sig hjälpa afrikaner i Afrika. Hur kan dock ett gåvokort till afrikaner göra våra eller deras liv i stort bättre om globalisterna som styr både deras och våra länder fortsätter med sin destruktiva agenda?

Det är dessutom hyckleri att låtsas bry sig om afrikaner på andra sidan jordklotet samtidigt som man blundar för att våra egna barn far illa. Vårt folk blir överkörda, rånade och förslavade medan dessa politiskt korrekta ”godhetsknarkare” väljer att hjälpa afrikaner i Afrika. För sanningen är den att nordbor och övriga vita folkslag kommer att vara minoriteter i sina egna länder inom bara ett par årtionden om ingenting görs.

Frågan är då; Ska du istället främja konsumtionshetsen genom att stödja de multinationella företagen och köpa massa gåvor som används någon eller några gånger för att sedan gå sönder eller glömmas bort i havet av andra materiella ting?

Ska du medan dina barns framtid blir allt mer dyster och mörk ge de en tillfällig lycka i form av ett tv-spel eller en ny smarttelefon, eller tänker du göra den här julen till en jul värd att minnas för både dina barn, dina nära och kära och dig själv genom ett löfte om att kämpa för deras framtid?

Julen är en familjens och en folkgemenskapens högtid, då du och de du älskar mest, efter ett år av arbete och annat slit får chansen att visa hur mycket ni betyder för varandra.

Det finns väl då ingen materiell gåva som är vackrare och mer betydelsefull än ett medlemskap i Motståndsrörelsen? Ett ställningstagande och agerande i enlighet med detta som kan, och antagligen kommer innebära, viss fara och repression mot dig som person, men som en vacker dag längre fram kommer resultera i att vårt folk kan leva stolta, rakryggade och trygga i vår egen nation!

Ska julen 2021 vara som alla andra jular, en festlig och trevlig högtid som varar i någon vecka för att sedan återgå till en Svensson-vardag eller ska dina beslut den här julen få en fortsättning, ett livslångt och händelserikt liv i kampen för dina barn och barnbarn? 

För vad är du för någon förälder om du ger dina barn allt de vill ha, FÖRUTOM det viktigaste av allt: en trygg och säker framtid? Vad är du för någon människa om du väljer att till och med på självaste julafton blunda för den bittra sanningen, blunda för framtiden, äta dig fet och göra valet att inte kämpa, fastän du mycket väl vet vad den antivita framtiden har att erbjuda dina efterkommande?

Låt nästa år, år 2022, bli början på något nytt. Låt det bli början på något storslaget och fantastiskt. Istället för att avlägga dina gamla vanliga nyårslöften så lägg ett enda storslaget löfte där både en sund livsstil med träning och bra matvanor ingår och låt detta löftet prägla det kommande året och alla år efter det.

Om du läser den här texten och ännu inte ansökt om medlemskap i Motståndsrörelsen, då är det tid att göra det nu. Ge dina nära och kära en julklapp, som aldrig kommer att glömmas, som kommer att vara i evig tid. Ge dem ditt löfte om att kämpa för deras framtid!

Titel:Ge en julklapp värd att minnas! Ämne:JulaftonjulklappMedlemskap Publicerad:2021-11-28 Uppdaterad:2021-11-29

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Ge en julklapp värd att minnas!

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Svar på e-post: Hur ser Motståndsrörelsens idealsamhälle ut?

Svar på e-post: Hur ser Motståndsrörelsens idealsamhälle ut?

Vad vill ni uppnå med er politiska agenda och varför?

Vårt viktigaste mål är att vår ras, de etniskt nordeuropeiska folken, ska överleva och få de bästa möjliga förutsättningarna för att utvecklas och leva i frihet. Inte bara nu och imorgon utan i en tidsram om tusen och åter tusen år framåt.

Det största hotet mot detta mål idag är massinvandringen och det i kombination med de låga födslotalen bland vårt eget folk. Det dör helt enkelt fler nordiska män och kvinnor än det föds nya idag och tomrummet fylls upp med utomeuropéer – en verklighet som leder till att vårt folk sakta men säkert byts ut och till slut förintas för att aldrig mer kunna återvända.

För att säkerställa vår överlevnad och frihet måste därför massinvandringen stoppas snarast och merparten av de rasfrämlingar som befinner sig här måste repatrieras till sina respektive ursprungsländer.

Anledningen till varför är väl ganska uppenbart; överlevnadsinstinkt är den djupaste instinkt varje djur på planeten har – ja, förutom vita människor då som i decennier hjärntvättats till självhat. När andra folk och djurarter går mot sin undergång kallas det folkmord och död för den biologiska mångfalden – när vita nordeuropéer möter detta öde kallas det istället att vara inkluderande, tolerant och medmänsklig.

Vi menar att alla folk på jorden har en given rätt att få forma sitt eget öde utan andras inblandning (så länge de inte utgör ett hot mot planetens och hela därigenom andra rasers överlevnad), såväl vita som svarta och allt däremellan.

För att utöver detta kunna utveckla vårt folk och nation till att bli de absolut bästa de bara kan bli och det i verklig frihet, skulle vi sen önska organisera en nationalsocialistisk och nordisk stat.

Hur hade ert idealsamhälle sett ut?

Det är etniskt homogent och vanligt folk har makten över sina liv och samhället istället för att som idag, att de med mest pengar och bäst kontaktnät kontrollerar världen. Folkgemenskap råder där såväl handens som hjärnans arbetare, män och kvinnor, unga och gamla, i enighet arbetar för det kollektivt bästa för hela folket och alla delar av folket.

Människan lever i harmoni med naturen och ser till etik istället för profit både när det kommer till allmännyttiga samhällstjänster som till djurhållning och miljöpolitik. Ett starkt socialt skyddsnät ligger till grund för att folkets trygghet även bland de svagare individerna ska kunna säkerställas, samtidigt som de individer som verkligen sticker ut positivt tas till vara på ordentligt och hjälps åt att formas till att kunna bli de bästa de bara kan bli.

Vad anser ni vara viktigt för/i samhället?

Varje samhälle världen över baseras på värderingar, kultur och moral som speglar den rasliga sammansättningen i regionen. För att kunna ha ett nordiskt samhälle med nordisk kultur måste också den etniska grunden bland folket vara nordisk. Detta är prio ett, två och tre och ALLT annat är underordnat detta.

När väl detta är löst finns det miljoner saker vi vill förändra till det bättre där jag anser att några av de viktigaste sakerna har beskrivits redan i den förra frågan.

Vilka tillvägagångssätt vore relevanta för er, för att uppnå ert idealsamhälle?

Vi kommer göra allt som krävs och vad som än krävs för att nå detta. En viktig aspekt för alla förändringar i samhället är ju dock att de måste ha massornas (åtminstone tysta) stöd och således är det här man måste börja – att bryta decennier av värdemonopol och få folket att se förbi de destruktiva ideal som den uniforma massmedian och underhållningsindustrin basunerar ut.

Vad hade den största skillnaden varit jämfört med idag inom t.ex. sjukvård, arbete, flyktingpolitik, äldreomsorg, bistånd, skola, osv?

Återigen är det övergripande svaret att det vore etniskt homogent – ett norden för och av nordiska människor. I övrigt är det väldigt många frågor i ett här där jag väl får lista de olika för att kunna ge svar inom respektive område.

Sjukvård: Sjukvården ska liksom övriga samhällsnyttiga instanser drivas på etisk grund istället för efter maximal profit och ska ägas av folket (staten). Sjukvård och tandvård ska vara kostnadsfri för alla nordiska medborgare och en gratis hälsokontroll ska frivilligt genomföras på alla medborgare varje år (liksom man oftast går till tandläkaren varje år). Synen på läkemedel ska omdanas till inriktning på problemlösning istället för symptomdämpning som idag.

Arbete: Vi tror att arbete är positivt, inte bara för samhället och ekonomin i stort utan också för människor som individer ur ett folkhälsoperspektiv och att alla arbetsföra människor därför måste kunna erbjudas ett arbete. Detta skulle vara möjligt genom att man återupprättar en modern basindustri och ett jordbruk som ligger på en produktionsmängd en bra bit över självförsörjningsnivå. I samband med detta slutar vi helt upp med att importera allt som vi faktiskt kan tillverka själva. Även försvarsmakten kommer ge många nya arbetstillfällen när denna byggs upp till att åtminstone kunna mäta sig med de bästa i världen på global nivå.

Flyktingpolitik: Vi stoppar helt invandring av främmande folk, men kan acceptera en begränsad invandring av närstående folkslag.

Äldreomsorg: Är liksom sjukvård ett allmännyttigt intresse som ska styras efter etik istället för profit och ägas av folket (staten). Vi önskar införa rejäla bidrag för att närstående ska kunna ta hand om sina äldre i hemmen, men även bland de som inte har möjlighet till detta ska vi ha en mycket välfungerande och påkostad äldrevård så att åldringarna verkligen känner sig väl omhändertagna i livets slutskede.

Bistånd: Först och främst vill vi säkra de nordiska folkens grundläggande behov innan vi lägger våra resurser på andra länder. Om det därefter är möjligt önskar vi föra en generös biståndspolitik för länder som följer de etiska regler vår framtida stat sätter upp. Vidare önskar vi hjälpa till med humanitära insatser i katastrofområden och arbeta globalt för att motverka imperialism.

Skola: Vi vill att den så kallade demokratiska värdegrund som idag genomsyrar skolan ska ersättas med en nationalsocialistisk. Skolan ska bli mer individanpassad för att ta tillvara på alla elevers fulla potential och därför vill vi också i ganska låg ålder dela upp klasserna så att de som behöver extra hjälp för att klara de grundläggande kunskaperna kan få detta samtidigt som de som har en verkligt enastående potential kan få hjälp att bli genier. Vidare vill vi förlägga mer skoltimmar på idrott och på undervisning ute i naturen – detta för att främja folkhälsan och för att redan i tidig ålder etablera en utpräglad respekt för djur och natur.

Allt ovanstående kanske ser omöjligt ut att genomföra rent ekonomiskt, men kommer vara fullt möjligt genom att massinvandringen (och de enorma kostnaderna för den) stoppas, genom att vi producerar saker själva istället för att importera och framförallt genom att vi slår oss fria från kapitalismens strypgrepp genom att förbjuda ränta.

Hur ser er skuggbudget ut?

Då vi dessvärre är ganska långt ifrån ett maktövertagande har vi inte i detalj arbetat ut någon budget, men med mer generella riktlinjer förklarades det väl i frågan ovan.

Vad anser ni om de befintliga samhällsstrukturerna?

Denna fråga kan omfatta extremt mycket och utan att du ger mig mer specifika frågor eller att jag ska sitta i flera timmar för att besvara bara denna fråga kan jag inte annat än att ge ett väldigt generellt svar.

Samhällsstrukturerna av idag verkar för att skydda och gynna dagens kulturmarxistiska och kapitalistiska samhälle och dess härskare. De rika ska ha mer på bekostnad på de fattiga, makten ska hela tiden flyttas från det vanliga folket och till de som redan har makt, vita människor ska ersättas och folket i övrigt ska hållas splittrat i olika grupperingar och politiska frågor för att aldrig kunna ena sig mot de som har makten.

Våra samhällsstrukturer ska istället finnas där för att gynna och skydda folket och naturen från bland annat de som vill profitera på dessa för egen vinnings skull.

Vad anser ni om religionsfrihet?

Precis som när det kommer till yttrandefrihet och mötesfrihet är vi starka förespråkare av en långt gången religionsfrihet. Staten ska inte lägga sig i vad folk har för andlig tro. Däremot kan inskränkningar i hur tron utövas komma att behöva göras om den kränker folkets eller naturens bästa, så som är fallet vid exempelvis religiös ritualslakt som gör det onödigt plågsamt för djuret när detta slaktas.

Vilka möjliga fördelar, respektive nackdelar hade visat sig om ni kommit till makten?

För det egna folket och för naturen finns inga nackdelar alls, utan idel fördelar, då varenda politisk fråga kommer avgöras efter vad som är bäst för dessa. För de som idag kontrollerar Sverige och världen finns det däremot tvärtom inga fördelar alls, utan idel nackdelar, då makten kommer tas ifrån dessa och ges till folket.

För främmande folk som befinner sig i Sverige och Norden idag kan det finnas en kortsiktigt nackdel i att de tvingas flytta tillbaka till sina ursprungsländer, men på sikt kommer det innebära fördelar också för dessa då de egentligen också skulle trivas bättre i etnisk harmoni och med sin egen kultur blomstrande, samt att de genom att flytta hem kunde bidra till att återbygga och stabilisera sina egna regioner.

För de som idag blir rika genom valutaspekulationer och räntemangel skulle det bli sämre genom att de tvingades hitta hederliga arbeten istället, liksom att det skulle bli värre för de som begår grova sexual- och narkotikabrott då straffen för sådant skulle bli avsevärt mycket hårdare.

Tror ni att det möjligen kommer att uppstå problem i samband med ert maktstyre och i så fall vad?

Det kan hända att de som kontrollerar världen inte skulle tillåta att vi slår oss fria från deras världsordning utan att bestraffa oss, i det minsta genom handelsblockader och bojkott, men i värsta fall genom att de förklarar krig mot oss genom Nato, USA och Israel.

Då vi som sagt kommer ha en självförsörjningsgrad på mer än 100 % och dessutom ha ett av världens mest kraftfulla försvar kommer detta inte utgöra lika stora problem som det hade gjort idag, men likväl vore det ju en lögn att säga att det inte skulle innebär några problem alls då vår egentliga önskan skulle vara att kunna samspråka med andra nationer om gemensamma geopolitiska mål, ha internationell handel igång och få leva i fred.

Utöver detta skulle sen en del mycket kortsiktigt problem kunna uppstå precis efter den stora repatrieringen då exempelvis många restauranger, frisörsalonger, kiosker och taxiföretag skulle stå utan arbetare.

Allt som allt ett lågt pris jämfört med de enorma fördelarna.

Hur väljer ni att hantera dessa problem/motsättningar om sådana skulle uppstå?

Genom att vara helt och hållet självförsörjande så skulle vi klara oss trots handelsblockader och genom ett kraftigt försvar skulle vi kunna bedriva krigföring för att freda oss själva. För att täcka upp arbeten som behövde täckas skulle givetvis utbildningar behöva finansieras och eventuella andra ekonomiska reformer genomdrivas som skulle gynna dessa arbetsgrupper.

Hur tror/hoppas ni att samhället kommer se ut om 10 år om ni tilldelats makten idag?

Då skulle samhället vara betydligt mer likt hur det var när jag växte upp som liten grabb på landsbygden. Olåsta dörrar. Vänliga ansikten och grannar som ställde upp för varandra. Byskola, lanthandel, små bondgårdar i fullt bruk och barn som själva sprang mellan gårdarna.

Vi skulle då vara på god väg att bli ett verkligt föregångsland ute i världen och då till skillnad från nu sett till verkligt betydande saker. Inom områden som forskning, kultur och innovationsanda. Vårt folk skulle med enkelhet tillhöra ett av de lyckligaste i världen och vi skulle vara ett av de länder på hela planeten med allra högst självförsörjningsgrad.

Vi skulle ta hand om problemet med att det föds för få barn, helt på egen hand och dessa barn skulle växa upp i harmoni med naturen och i ett samhälle präglat av sann folkgemenskap. Arbetslösheten skulle i stort vara eliminerad genom en återinförd basindustri, ett starkt jordbruk och en renässans inom försvarsmakten. Vårt folk skulle känna stolthet, över sig själva, sin historia och sin framtid.

Ord som no go-zon, fattigpensionär och fackpamp skulle vara på god väg att totalt glömmas bort för att aldrig komma tillbaka. Företeelser som halal och kosher eller för den delen Taharrush och könsstympning skulle åter vara utomnordiska problem. Ingen skulle längre kallas rasist som någon form av nesligt epitet och vi skulle alla vara på god väg att lära oss om alla människors verkliga värde och styrkan i att vi faktiskt inte är lika, utan olika och unika, och därför kan komplettera varandra för att med full styrka förflytta oss framåt, utåt, uppåt!

Titel:Svar på e-post: Hur ser Motståndsrörelsens idealsamhälle ut? Ämne:Övrigt Publicerad:2021-11-26 Uppdaterad:2021-11-26

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Svar på e-post: Hur ser Motståndsrörelsens idealsamhälle ut?

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Ledarperspektiv #79: Seger i valkampen, ställningstaganden kring Covid 19 och uppföljning på femårs-målen

Ledarperspektiv #79: Seger i valkampen, ställningstaganden kring Covid 19 och uppföljning på femårs-målen

Här kommer det sjuttionionde avsnittet av podcasten Ledarperspektiv. Medverkande är Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg och Fredrik Vejdeland från organisationens riksledning i Sverige.

Diskussionsämnen:

 • Vikten av kurser och utbildningar
 • Lindbergs betraktelse: Kampatmosfären på Organisationsdagarna
 • Seger i valkampen
 • Ställningstaganden kring Covid 19
 • Uppföljning på femårs-målen

Diskussionsunderlag:

Film från Organisationsdagarna 2021

Film från Nordiska motståndsrörelsens 1 maj

NordicResistanceMovement.org

Intressanta gäster i Nordisk Radios program

Titel:Ledarperspektiv #79: Seger i valkampen, ställningstaganden kring Covid 19 och uppföljning på femårs-målen Ämne:covidFredrik VejdelandLedarperspektivOrganisationsdagarnaSimon LindbergvaccinpassVal Publicerad:2021-11-24 Uppdaterad:2021-11-24

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Ledarperspektiv #79: Seger i valkampen, ställningstaganden kring Covid 19 och uppföljning på femårs-målen

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan ”När kollapsen kommer går jag med”

”När kollapsen kommer går jag med”

Ursprungligen publicerad på Nordfront.se.

När man uppmanar sympatisörer att organisera sig och kämpa för ett bättre Norden får man ibland höra: ”När systemkollapsen kommer, då ska jag gå med”.

Påståendet är en dålig ursäkt. Det kommer oftast från välvilliga människor som ännu inte har tagit modet till sig att göra något. Som en försvarsmekanism för att legitimera sin egen passivitet har de intalat sig att de måste vänta på att saker och ting blir värre.

Att många fler rasfrämlingar måste välla in över Nordens gränser innan de kan agera. Att ekonomin måste bli lite sämre först.

Att vänta på ”kollapsen”

De här accelerationisterna väntar på vad de kallar systemkollapsen, ett ekonomiskt och politiskt tillstånd då dagens makthavare har tappat greppet om sin makt. Det kan vara en allvarlig ekonomisk kris som i sin tur leder till fattigdom och svält.

Kommer den här dagen då? Kanske.

Vi vet inte hur framtidens förhållanden kommer att se ut och vi vet inte hur revolutionen kommer att utspela sig. Men vi kan åtminstone inte räkna med att det kommer en dag då vi kan ta makten utan att göra någonting.

Sämre förhållanden ger oss inte makten gratis

Precis som sydafrikanen Boer Jack poängterar under ett samtal med britten Mark Collett: I Rhodesia blev det så illa det kunde bli, utan att den vita befolkningen slog tillbaka.

Afrikanska kommunister fördrev, terroriserade och mördade stora delar av den vita befolkningen innan de tog makten och döpte om landet till Zimbabwe. Hela tiden upprepades mantrat: ”När X händer, då ska jag agera”. Men rhodesierna agerade aldrig riktigt och idag finns ingen nämnvärd vit befolkning kvar i landet.

Historien har visat att sämre förhållanden inte kommer att ge oss makten gratis.

Gemensamt för lyckade revolutioner

Det gemensamma för lyckade revolutioner är inte bara att de föregås av att samhället förfaller, utan också att det finns en organiserad, revolutionär kraft som står redo när det händer. Det måste finnas en rörelse som kan leda massorna när en revolutionär stämning råder.

Vi kan se det i NSDAP:s maktövertagande i Tyskland på 30-talet, och till viss del även i Gyllene Grynings tidigare framgångar i Grekland.

Föreställ dig att NSDAP aldrig hade bildats, att ingen satte upp affischer, demonstrerade eller höll tal, utan att alla satt hemma och väntade på ”kollapsen”. Hur hade nationalsocialisterna då tagit makten?

Att fler och fler ansluter sig till kampen bidrar till att skapa den starka kraft som framtiden kräver att vi ska vara. Såväl intern som extern aktivism resulterar i att gemenskapen inom organisationen stärks och allmänheten får beskåda vår växande styrka. Just detta är otroligt viktigt för att folket ska välja oss istället för förrädarpolitikerna när deras resurser tryter, för att vi är den starka kraften.

Det rätta tillfället att ansluta sig

Det rätta tillfället att agera, att organisera sig och kämpa för en bättre framtid är inte imorgon eller om ett par år. Om du ännu inte har gjort slag i saken är det bästa tillfället att ansluta dig till kampen redan idag.

Vi har inte tid att sitta och vänta på att himlen ska falla ned. Vi måste vara så rustade som möjligt för alla tänkbara situationer i framtiden, även en plötslig samhällskollaps. För att vi ska vara så förberedda som möjligt måste även du agera redan idag.

Revolutionen behöver dig!

Titel:”När kollapsen kommer går jag med” Ämne:Övrigt Publicerad: Uppdaterad:2021-11-24

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan ”När kollapsen kommer går jag med”

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Trygghetsvandring och aktivism i Vetlanda efter skolvåldtäkt

Trygghetsvandring och aktivism i Vetlanda efter skolvåldtäkt

Vid 18-tiden hölls en slags julkonsert och ljuständning i centrum vilket lockade till sig en stor folksamling – något som i sin tur lockade till sig Motståndsrörelsens aktivister. Aktivisterna delade ut flygblad och stod och pratade med folket.

När evenemanget var avslutat tunnades folkmassan ut och aktivisterna började istället gå runt i stan för att sätta upp propaganda. Efter att större delen av centrala Vetlanda hade täckts begav man sig mot stadens utkanter för att sätta upp banderoller och samtala med ungdomar som brukar hänga på parkeringarna.

Gruppchefen och Vetlandabon Jonas Jensmark, berättar om mötet med ungdomarna:

”Vi begav oss mot utkanten av Vetlanda där vi visste att ungdomarna skulle hålla till. När jag och ett par kamrater är på väg fram till dem så dyker den första polisbilen upp, sammanlagt så är det tre patruller som anländer till platsen och försöker få svar på vad vi gjorde där, men som vanligt så fick de inget svar på det. Vi hade många givande samtal med ungdomarna där de bland annat berättade om att gäng med rasfrämlingar utsätter dem för stenkastning och trakasserier nästan dagligen. Vi avslutade samtalen med att dela ut lite klistermärken – något som var väldigt uppskattat.”

Några av ungdomarna gick på Withalaskolan och berättade för motståndsmännen om händelsen i måndags och hur rasfrämlingarna på skolan beter sig i allmänhet. De berättade att de hade blivit utsatta för attacker och rån av rasfrämlingar och att de inte har fått någon hjälp av polisen när de ringt.

Innan man avslutade för kvällen satte man upp lite fler banderoller på broar runt om Vetlanda. En utav bilarna stoppades av polisen och aktivisterna blev kroppsvisiterade. Till sist samlades kamraterna vid bilarna igen och hade en halvtimmes socialt umgänge, innan man till sist begav sig hem igen.

Läs mer om våldtäkten på Withalaskolan här.

Titel:Trygghetsvandring och aktivism i Vetlanda efter skolvåldtäkt Ämne:Näste 7Vetlanda Publicerad:2021-11-22 Uppdaterad:2021-11-22

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Trygghetsvandring och aktivism i Vetlanda efter skolvåldtäkt

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Seger i valkampen – intervju med Simon Lindberg

Seger i valkampen – intervju med Simon Lindberg

Under de lyckade Organisationsdagarna förra helgen passade Simon Holmqvist på att intervjua Simon Lindberg om temat för helgen, valkampen 2022, boxningsturneringen som genomfördes och annat runt arrangemanget.

Titel:Seger i valkampen – intervju med Simon Lindberg Ämne:Övrigt Publicerad:2021-11-21 Uppdaterad:2021-11-21

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Seger i valkampen – intervju med Simon Lindberg

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Turneringens främste kämpe – intervju med Pär Sjögren

Turneringens främste kämpe – intervju med Pär Sjögren

När årets upplaga av Organisationsdagarna gick av stapeln blev en boxningsturnering anordnad. Efter flertalet ronder mellan turneringens olika deltagare blev Pär Sjögren, chef över Näste 5, korad som segrare. Efter tävlingens avslut ställde vinnaren upp i en intervju där han förklarade sin syn på turneringen som varit.

Titel:Turneringens främste kämpe – intervju med Pär Sjögren Ämne:BoxningNäste 5OrganisationsdagarnaPär Sjögren Publicerad:2021-11-20 Uppdaterad:2021-11-20

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Turneringens främste kämpe – intervju med Pär Sjögren

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan En organisation full av kunskap – Cedric Höglunds organisationsdagar

En organisation full av kunskap – Cedric Höglunds organisationsdagar


Arrangemanget blev till en ny slags tillställning där man kombinerade Kampdagarna med de tidigare Organisationsdagarna. Helgen bjöd på alltifrån utbildningar och tal, till tävlingar och träning.

Det första som deltagarna möttes av efter att de betalat inträde och satt sig ned, var en invigningsceremoni. Eftersom att det var Näste 3 och 7 som stod som arrangörer, så var det jag själv och aktivister ur dessa nästen som stod för ceremonin. Utan att gå in för mycket på detaljerna kring just detta tillfälle, så tror jag att invigningsceremonier och andra högtidliga akter uppskattas och bidrar till en mer festlig och högtidlig känsla bland deltagarna.

Efter att konferencieren Hampus Maijala sedan hälsat alla välkomna, var det dags för Simon Lindberg att hålla ett föredrag som handlade om Nordiska motståndsrörelsens segertåg. Lindberg är som många vet, mycket skicklig på att tala och lika skicklig är han på att träffa rätt och verkligen nå ut med det han vill ha sagt till alla som lyssnar.

Lindberg gick igenom segertågets olika hållplatser, vilka utmaningar och svårigheter som segertåget står inför, men framförallt vikten av att alla, såväl aktivister som medlemmar och sympatisörer, kliver på och hjälps åt för att få segertåget att rulla framåt. En av segertågets hållplatser var ”De försoffades by”. En by som en del närvarande kände igen sig i, men som säkerligen rycktes upp av det inspirerande föredraget.

Det har predikats i åratal och kommer att fortsätta predikas i ytterligare många år om hur viktigt och avgörande det är att vi alla kämpar lite till och ger det där lilla extra. Eftersom att det är just det som behövs för att vi ska segra. Jag vet med mig att oavsett hur mycket energi man lägger ned på den politiska kampen så kan man alltid lägga ytterligare lite energi till eller uppmana andra att lägga lika mycket som en själv. Detta var också något som Lindberg påpekade.

Lindberg jämförde vidare i sitt föredrag, 2022 års valkamp med ett maraton där domarna är mot oss. Där våra motståndare med alla sina resurser och sin oändliga makt redan innan racets start har ett enormt försprång och där systemets alla företrädare springer med de allra nyaste löparskorna medan vi nationalsocialister springer barfota och i uppförsbacke.

Han poängterade att även om vi förlorar detta racet, denna valkampen, vilket vi med systemets måttstockar kommer att göra, så kommer vi att ha exponerats för publiken till tävlingen ännu en gång och tagit oss möjligheten till att visa vilka vi är och vad vi står för. Denna exponering inför svenska folket är en seger i sig. För att oavsett valets utgång så är det Nordiska motståndsrörelsen som kommer att stå som segrare, eftersom att vår kamp fortsätter i samma takt dagen efter valet och alla dagar efter det, oberoende av valresultatet.

Efter Lindbergs tal, var det Fredrik Vejdelands tur att tala om internet-aktivism. Precis som Lindbergs föredrag möttes detta av rungande applåder.

Eftersom att mitt Näste, Näste 3, redan tränat en del på repellering och även utfört en del spektakulära repelleringsaktioner, så valde jag en annan workshop efter lunchen, då samtliga deltagare skulle välja en sådan.

Instruktören visar vägen.

Det fanns flera workshops att välja mellan. Syftet med dessa var ju naturligtvis att utvecklas som person, men även att bredda sina kunskaper på ett sätt som kan gynna den nationalsocialistiska frihetskampen. Exempelvis så kunde man välja mellan Photoshop, att bli bättre på nyhetsrapportering eller lära sig om bokföring.

Jag valde att finslipa mina kunskaper inom propaganda för att kunna formulera bättre texter åt motståndsrörelsen.se. Jag deltog även på ett mycket inspirerande föredrag som Pär Öberg höll om optimism och personlig utveckling. Öberg som är mycket skicklig på att tala och besitter kunskaper inom det mesta, kunde mycket utförligt förklara hur viktigt det är att som nationalsocialist, alltid försöka vara positiv och glad.

Jag tror att alla lärde sig något nytt, eller iallafall tänkte lite nya tankar efteråt.

Workshop om propaganda och att skriva för motståndsrörelsen.se.

De som verkade mest nöjda hursomhelst var troligen de som fått lära sig grunderna i repellering. Av det jag fått höra så fäste man repen ifrån en högre klippa en bit bort för att sedan repellera ned för den. Detta ska ha varit enkelt för vissa, men en stor personlig utmaning för de lite mer höjdrädda.

Hungriga som många var efter ett par timmars utbildning så serverades det välsmakande middag. När alla ätit upp rapporterade nästescheferna om vad deras nästen lyckats med under året. Näste 1 presenterade även en actionspäckad film, något som jag och säkerligen många fler, imponerades av.

Innan det var dags för Holmvalls föredrag, serverades det mycket prydliga Pannacottabakelser med tyrrune-flaggor i. Dessa tog slut väldigt snabbt efter att ha lämnat köket.

Holmvalls föredrag var intressant då jag tror att många av nationalsocialisterna i publiken på ett eller annat sätt kunde känna igen sig. Föredraget handlade till stor del om hans egen väg in i rörelsen och hans första intryck av rörelsens aktivister.

Han berättade bland annat om demonstrationen i Stockholm 2016 då vänsterextremister kastade saker mot demonstranterna, vilket fick våra aktivister att rusa mot faran och in i tumultet. Ett agerande som skiljer sig tydligt från hur andra svenskar brukar agera nuförtiden.

Berättelsen påminde mig om min egen första demonstration, nämligen Göteborgsdemonstrationen den 30 september 2017, då systemet gjorde allt i sin makt för att stoppa Motståndsrörelsen. Istället för att ge vika, så visade Motståndsrörelsens ledning och aktivister för mig och alla andra demonstrationsdeltagare den gången, att de varken fruktade eller respekterade det korrupta systemet.

Holmvall berättade även om hur han utvecklats som person och blivit bättre på en massa färdigheter som är gynnsamma för Organisationen, som bland annat videoredigering och radio. Holmvall är, precis som Öberg och så många andra inom Organisationen, en av de som besitter en enorm kunskap och lägger ned sin tid, sin energi och sin själ i allt han gör. Inte minst i de många kreativa propagandavideor han stått som ansvarig för. Lite skämtsamt jämförde han känslan av att ha slutfört ett projekt med att bli far på nytt.

Efter ett inlevelsefullt tal av Sebastian Elofsson och sedan efter det utdelning av utmärkelser till de som ställt upp som ansvariga utgivare för Organisationens publikationer, så var det dags att gå och lägga sig. Det hade varit en mycket lång och händelserik dag.

Nästa morgon var det morgongymnastik, eller rättare sagt en halvtimmes barbröstad hårdträning för de flesta.

Efter frukost och ytterligare en uppvärmning så var det sedan äntligen dags för momenten som jag, och säkerligen många fler, längtat efter hela helgen – nämligen boxningsturneringen. Som Motståndsrörelsen tidigare skrivit om så blev det en blodig kamp.

Motståndsrörelsens olika nästen arrangerar regelbundet kampsportsträningar, vilket bidrar till en bra fysik hos medlemmarna och en sund själ i en sund kropp. För att verkligen bli en skicklig slagskämpe krävs det dock att man tränar en del hemma också. Helst lite varenda dag, något jag själv försöker att göra. I ett alltmer otryggt och mångetniskt samhälle väger vikten av att ha ett högt våldskapital tungt, framförallt om man ämnar att förändra någonting på riktigt.

Samtliga på platsen var väldigt engagerade i turneringen. Både de som deltog, men även de som stod vid sidan om och hejade på. Alla hade sin egen favorit-tippade vinnare och alla nästen hade minst en deltagare i turneringen. Vi var ordentligt sporrade till att prestera vårt allra bästa, inte enbart för personlig heder – utan även för nästets ära.

Det gick väldigt bra för mig som hamnade på en andra plats efter Pär Sjögren. Samtliga gjorde dock väldigt bra ifrån sig och hade en bra inställning och riktig vinnar-mentalitet.

Efter att ha tackat för oss, begav vi oss sedan, lite påpucklade, hemåt efter vad som då kändes som en hel veckas umgänge med Organisationskamrater, utbildningar och fysisk aktivitet.

Under Organisationsdagarna 2021 skapades många nya kontakter och flera nya traditioner som säkerligen kommer att fortsätta i framtiden. Det som blev tydligt det här året var att Organisationen har en stor och mångfaldig mängd kunskaper som i utbildningarna och med föredragen kunde läras ut till samtliga och därmed ytterligare bredda kunskapsnivån.

Vår Organisation består verkligen inte, likt andra politiska organisationer, utav medelmåttiga följare och får, utan vår Organisations kärna som ju var de som medverkade den här helgen, består av idealistiska och kreativa nordbor som besitter mycket erfarenheter och stor kunskap inom det mesta.

Om du som ännu inte engagerad nationalsocialist läser detta, har någonting att bidra med, eller vill ta del av de många kunskaper som lärs ut inom Organisationen, tveka då inte att ansöka!

Titel:En organisation full av kunskap – Cedric Höglunds organisationsdagar Ämne:boxningsturneringCedric HöglundOrganisationsdagarna Publicerad:2021-11-19 Uppdaterad:2021-11-20

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan En organisation full av kunskap – Cedric Höglunds organisationsdagar

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Film från Organisationsdagarna 2021

Film från Organisationsdagarna 2021

Annat relaterat till Organisationsdagarna 2021:

Rapport: Organisationsdagarna 2021
Bildreportage
Kamratskap och käftsmällar – Joakim Kannistos upplevelser
Podcast: Mer än ord #141
En organisation full av kunskap – Cedric Höglunds organisationsdagar
Turneringens främste kämpe – videointervju med Pär Sjögren
Seger i valkampen – videointervju med Simon Lindberg

Titel:Film från Organisationsdagarna 2021 Ämne:FilmMotståndsMediaOrganisationsdagarna Publicerad:2021-11-18 Uppdaterad:2021-11-26

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Film från Organisationsdagarna 2021

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan MÄO#141: Kamratskap och käftsmällar

MÄO#141: Kamratskap och käftsmällar

MER ÄN ORD. Årets upplaga av organisationsdagarna gick av stapeln förra helgen, Nilsson och Kannisto återger händelserna, repellering och boxningsturnering inräknat.

Vi finner som vanligt Markus Nordh på programledarposten, med sig har han David Nilsson och Joakim Kannisto

Lyssna på avsnittet här:

Mer än ord är en podcast i radionätverket Nordisk Radio. Programmet leds av Markus Nordh och med sig har han ett roterande gäng med aktivister från Nordiska motståndsrörelsen. Ofta deltar exempelvis David Nilsson och Tobias Malvå.

Vi snackar för det mesta om ämnen som rör våra liv som aktivister i världens i särklass främsta nationalsocialistiska organisation. Vi har högt i tak, men försöker ändå hålla en hyfsat låg nivå.

Epost & PGP-hantering

 • [email protected]
  PGP Nyckel
  -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- mQINBF1UCDcBEADi1t8BJ9D8OIpL4ygk6qC0bNlcXSm4xpguppJuKfCyRNEqcwxz jkVZ8H2KQ+r9EQCffgwoacXLWKSJdNt1fxD6/HejGF05YiF7b+m83wpZaxFPLC2y EPiy0RmfmiU6QH6O5uh5dW8Qa6Zu8Kl/9gIKxLbhlinArdcwbmPqKWo5zDHUa+Rh t/62qbbuw6Ok8rOrKHM84xGTlzs+aCfmQu7Nx96jQro7Xm39+QUWRu6dn4uZeZSe 1xoK07LQmG/9E1Y1T7rv3g37UDMw7cMlDReHM0vtQHvu4nXIHPUMB9zooDRQuXDc SsBA8+lYxrZBrvjCFNi5y8mZ0GQlS8Z7TAncn+ZA9WsiUbiGb7Ikg+v3W7p1QQlj kOyms5wQXUQhXNOvBDRKa3XkU0k+bsZx2KawHdATMcWd4PgRPJoLZ4CkDEczfdMl CH6upFr1nXgJ4J3MYXcjEb9uHi1tWjXNQJ1j0rWb1IbeX4EO+hRCwcrihvpcjlXp qWzanphSDVi37WD6dqB/6drhKrKuueVnozIxu/VLguOsnWq35e/8VGcO3BVoTrbB k5vL46AwDikNmtRHjuTQbNgYc+wlAiXLBbna7Q2I1k9e++rFgQvkPB8kt1AxDBk3 SJG1XLWp33JJCa+txnCWCmI3mQJdsUSSNFaL39kcLsHn0TM2Hc77qxK14QARAQAB tCZNZXIgw6RuIG9yZCA8bWVyYW5vcmRAbm9yZGlza3JhZGlvLnNlPokCVAQTAQgA PhYhBHO0OIsXrnoi6L0vSaEVegeHmGHbBQJdVAg3AhsjBQkJZgGABQsJCAcCBhUK CQgLAgQWAgMBAh4BAheAAAoJEKEVegeHmGHb3k0P/jWHVhbSp++xG2+cKrmt3aM2 P1o6t4A7UvuqMzeJIpVZdt2B+4AtZMc3Bk44KGGysSuRftpS38Iz/H68ZZt5pN09 aQGFxnqlk/pbLeFBPCJb8kGHyF7sbEdkITrl/N6WD7/hXsXhDKJNe+qysBw380ZW 11t0nRygIXGYTdtc+1gsU12ZBHCjExs7C/sM8Jt2bgcELJ429aEfBr7YeQqIvFEC 6PfFQ7Y4Jt316TMXIvlbn09Vi+XX5ktZ54FcW3j8h5DqiDuZ7BheP6Qv6MsKFZyM Tbho1XFImuFWpwLB9+T/YMz+RngyiUxP4ETR0SwkGVseLPfhxwYaVihZfADtlgnI blFqkPAjqNiwbRSqSn6PntZPn+S9O3sX3gm2dWT6PK6EQkM6jJKOd35Mze/bwYgH A09+1rglIjXuIJjNw8SuOG37yUxJM0aEoRXB+YVlroEuANVMwlEzaOqFE6Ou6yBd MZ+nPjvPykCnhT1IeV+fMCgDW1QAAndJJa0awNe8G2Bh8Zb2KFcedP1NQBcVQKC5 hPt4fnM2Vb97hxrLWbH+pA+znVqxXtD+ZbbNpbLt8e42tdFETxdw5jIp3un++uJM ysYTxpZIxSShy5AjzORrazZl79Pa6Cc3EGsOi3SkCuyiXKf0NdbVEIfdKEVIGGRm kAKfj0+7RM3Osh42X3ZmuQINBF1UCDcBEACY2tSCgjRVDmBz0/Nq7RP7buXO4uwM QQwJv+cPQup6+/Y0Gwuw0L/KIdznq6dt4o1/eHTxu2rOY7E47diLv3+oqZcAomMG 4ga4tYeGSbn3jtmelYjXyYZ4lLovUylQgzlLii77YDwH+k1lRwWql9rfMO8FHt6d gyh/OtcRIrGyVMmYS+PgVY+AD2HqTo3rmHFPXPxktC55eOeXmT+zShT3cqLdoxK4 GSjG2hlVsTzBNx9MM3efknYMrPDPShLQtBLYe4SBLmzVYm5XOveeH59Rsi7ekGYP Q+i1GwA+uyhwx2zWCsv47CRO/zt9C7rNBINav7cmvgIZFWh83+WaE6LCu3fBBk+U rBHRRaA3vTK8ZGHdDuni4uwjc3UhPNu2zGNAWJY/OiJMJSa/AV0IGQqeOf5LrLzp tAenyvET3Dm3Nrk96opwYiJDy7e9lGVAhZOeET0QtNkqcIAn7RgVHlZKQCnh2eKb 8p75n6TX20Zzr2ZzAxIGZgM5TeKQBM0qUbAz9DQ3q6ugIr//fbqLhbUJvzx2KRdY CUwpkieklDtqj90HrE60RPKJjG6/LHvwDPr6DEs78bN3J9NptVfpdvV1WbbwOczh LAMQ3UUoI5/WB4ZHPLHN+79LOARVNmTrgnqeQGbak0y2BbFOnX9pdjPvsC3ESznp mpZFKCbo5qGtbwARAQABiQI8BBgBCAAmFiEEc7Q4ixeueiLovS9JoRV6B4eYYdsF Al1UCDcCGwwFCQlmAYAACgkQoRV6B4eYYdsAQA/+Lr0Su0gBDr3eBtu/o5shU2vL P/vonMkiEyYd8kbVJ0FcN4FTjW4biaomNe4mFwSh7L/xqszQp85F9zsyaCddnVgK +Q97PybEETxrWW+jRKNxFXD74d4AQFDCq4HXDCE4ly+aT/fgEQo3thYutydkMMOh YuVkYyXrD8/nvKfjBY1sGX1TItMqQNjawlHuEBi2XHHgVaCMRk7Lu88kkNrEzMsy S6+gscq054NCOzLxY3bnd1GJ0XoAqOYnTaDb2RZKNhakkFW2tAvsrnHm/4S8K5a9 up19g+QZQ9kLcx1/AAye6bvWELKZAwv1Bm63mqegNye8Bx4M+1rorDTEoD4kOl6T dUAym1I+PF7thp+yin+lTXyQEfBQEOdvivns4aouYPDywrKcwq+zGuzOFeTbMWrI 2c8QAuxtLrg7if6oisfvgmW3H70t91o1LNIGfX3/0M+BJzFT1s9VKQWYsHr/JPjg GVtkC8qP3VrqgYbDj+XiRfSVypB141qh4mC0zRNh1syqhqvu6DICvoEzeF6Wehqk tq5bd+w2s3V3Cx1Ueb7hUYR/DFk2X91JWHGB/3FOosxl7Q7YUthtmE6LuSFb3P4D wnjBr33wPiUS/u2kdzyM0WYzee3qiqBbxLIOUd3Sp8MiKfFQILD3yFKDJbXOLzn4 Ptyfvw5RyM1eo27jPjk= =CUtG -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
  Fingeravtryck
  73B4 388B 17AE 7A22 E8BD 2F49 A115 7A07 8798 61DB
Titel:MÄO#141: Kamratskap och käftsmällar Ämne:David NilssonJoakim KannistoMarkus NordhOrganisationsdagarna Publicerad: Uppdaterad:2021-11-18

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan MÄO#141: Kamratskap och käftsmällar