1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Vanliga frågor om medlemskap

Vanliga frågor om medlemskap

Hur gammal måste man vara för att få gå med i Motståndsrörelsen?
För att bli aktivist i Motståndsrörelsen krävs det att du är 16 år gammal. För ett medlemskap finns ingen satt åldersgräns – alltså kan även de under 16 år gå med som medlemmar – men, det görs alltid en individuell bedömning av varje person som ansöker till organisationen oavsett ålder för att bland annat avgöra din mognad.

Hur mycket kostar det att vara medlem i Motståndsrörelsen?
Medlemsavgiften betalas in månadsvis och skiljer sig något beroende på din livssituation. Är du exempelvis student, arbetslös eller pensionär har du en lägre avgift än de som har heltidsarbete. Avgiften är anpassad för att du utan problem ska kunna ha råd med den och även om du så betalar den högsta avgiften är det inte dyrare varje månad än ett gymkort eller vad de flesta lägger på en utekväll.

Vad är det för skillnader mellan de olika formerna av medlemskap?
Svaret på denna fråga kan du läsa i en separat artikel som du finner här.

Finns det några regler som medlemmar måste följa?
Det finns en del förhållningsregler som du finner genom att läsa denna artikel.

Måste man vara vältränad för att gå med i Motståndsrörelsen?
Vi kräver att alla medlemmar tränar på regelbunden basis efter sin individuella fysiska förmåga. Vi anordnar också flera olika former av fysisk träning inom organisationen. För medlemmar förekommer dock inga fysiska krav redan vid anslutning, för aktivister kräver vi en normal grundfysik.

Måste man vara offentlig som medlem i Motståndsrörelsen?
De flesta av våra aktivister är offentliga, men som medlem finns inte detta krav. Vi har flertalet medlemmar som inte är offentliga.

Är medlemslistorna på något vis offentliga?
Nej, de förvaras helt krypterat och med tillgång enbart av en ansvarig person för det geografiska område där du bor.

Hur många medlemmar har Motståndsrörelsen?
Detta är en fråga vi aldrig går ut med offentligt med anledning av att det är information vi inte vill delge våra fiender då det skulle förenkla deras kartläggning av oss.

Sker det några utskick med posten från organisationen till medlemmar och är dessa i sådant fall märkta på något speciellt vis eller är de diskreta?
Det sker inga regelbundna utskick, utan relevant information delges istället muntligen eller via krypterade meddelande. Om det någon gång görs något utskick via posten är det helt diskret och utan avsändare.

Köper man själv in propaganda för spridning eller får man detta som medlem?
För våra medlemmar och aktivister finansieras detta vanligen via medlemsavgiften och är alltså ingenting du behöver stå för själv.

Är jag som är av polsk/serbisk/spansk etnicitet välkommen som medlem?
Vi gör alltid en individuell bedömning av alla ansökningar som skickas in. Att du är av utomnordisk etnicitet utgör inget hinder för medlemskap.

Är man välkommen som medlem även om man inte håller med om precis allt ni står för?
Det är sällan alla människor håller med varandra om precis allting. Håller du med om våra nio politiska punkter och dessutom accepterar att Motståndsrörelsen definierar sig som en nationalsocialistisk organisation (utan att nödvändigtvis du måste göra detsamma om dig själv) är du välkommen som medlem.

Ni verkar mest ha män i organisationen. Kommer jag som kvinna att känna mig ensam?
Även om det är korrekt att vi har en övervägande del män så har vi också flertalet kvinnliga medlemmar. Vidare är vi en organisation som förespråkar folkgemenskap och i den finns en helt annan respekt mellan könen inpräntad än vad som är vedertaget i resten av samhället. Du kommer inte känna dig ensam eller utanför som kvinna. Detsamma gäller dig som är äldre.

Får man gå med er om man tidigare haft ett trassligt liv eller en annan politisk bakgrund?
Vi är villiga att ge de flesta människor en andra chans i livet. För oss är det viktiga inte vem du varit tidigare i ditt liv utan att du från och med den dagen du ansluter dig till oss uppträder på ett anständigt vis som ligger i linje med Motståndsrörelsens regler och internkultur. Det finns dock undantag och sådant vi aldrig kan förlåta som exempelvis pedofili och andra grova sexuella övergrepp.

Är jag som är kristen välkommen i organisationen?
Nordiska motståndsrörelsen är för religionsfrihet, både bland våra medlemmar idag och när det kommer till våra visioner om hur Norden ska styras efter vårt maktövertagande. Givetvis måste du dock ha liknande uppfattningar som organisationen på ett ideologiskt plan och att därför ideologin går före din religiösa tro om dessa skulle krocka.

Blir man förföljd och misshandlad om man lämnar organisationen?
Nej, absolut inte. Medlemskap i Motståndsrörelsen är frivilligt och således är det också frivilligt att lämna organisationen. Däremot önskar vi att du lämnar organisationen på rätt sätt, genom att meddela detta korrekt och genom att du också efter att du lämnat oss fullföljer den sekretess som råder när du är ansluten.

Titel:Vanliga frågor om medlemskap Ämne:Övrigt Publicerad:2020-01-03 Uppdaterad:2021-07-12

Klicka här för att återgå till den vanliga sidan Vanliga frågor om medlemskap

Relaterad läsning