1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Motion från Pär Öberg: Stoppa tiggeriet i Ludvika!

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Pär Öberg, Motståndsrörelsens representant i Ludvika kommunfullmäktige, har lämnat in en motion om att Ludvika kommun borde vidta åtgärder för att stoppa det organiserade tiggeriet i kommunen.

Idag lämnade Pär Öberg som företräder Nordiska motståndsrörelsen i Ludvika kommunfullmäktige in sin tredje motion. I motionen förordar Öberg att det organiserade tiggeriet i Ludvika bör stoppas. Öberg skriver bland annat följande:

I många kommuner i Sverige har tiggeri blivit ett problem. Att det främst är organiserade ligor är nu känt och i kölvattnet av tiggeriet följer annan kriminell verksamhet. Nyligen aktualiserades problemen i Högfors i Ludvikas grannkommun (Ljusnarsbergs kommun) där dessa organiserade ligor bland annat har konfiskerat en fastighet.

[…]

Nordiska motståndsrörelsen tycker att det är viktigt att medborgare i Ludvika kommun kan känna sig trygga. Att medvetet locka hit kriminellt organiserade ligor skapar otrygghet och merkostnader för kommunen.

Rent praktiskt vill Öberg att redan fastslagna ordningsföreskrifter som förbjuder insamling av pengar ska tillämpas och att tiggare som bryter mot reglerna ska bötfällas så att deras verksamhet blir olönsam. Vidare vill Öberg att kommunen på sin hemsida ska deklarera att tiggeri är förbjudet och låta företagare ladda ner skyltar som visar att tiggeri är förbjudet utanför deras butiker.

De tidigare två motionerna från Öberg har handlat om att kommunfullmäktigemötena borde webbsändas och att medborgare borde få lämna in egna förslag till kommunfullmäktige. Då medborgarna i Ludvika för närvarande inte får lämna in egna förslag till kommunen har Öberg erbjudit sig att ta emot förslag och framföra dem som motioner om förslagen är vettiga. De ludvikabor som har förslag till kommunfullmäktige kan kontakta Öberg på [email protected]

Efter att en motion framförts av en kommunfullmäktigeledamot i Ludvika måste kommunstyrelsen hantera motionen och låta kommunfullmäktige ta ställning till den inom ett år från att motionen lämnades in.

Läs hela motionen om tiggeri:
Motion_mot_tiggeri_med_bilaga

Titel:Motion från Pär Öberg: Stoppa tiggeriet i Ludvika! Författad av:Redaktionen Publicerad:2015-10-12 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: