1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Motståndsrörelsen lanserar symbolen för den parlamentariska grenen

I denna artikel visas och förklaras för första gången någonsin offentligt symbolen för Nordiska motståndsrörelsens parlamentariska gren:

Nedan följer en kort förklaring av symbolens betydelse.

Likt moderorganisationen behåller även den parlamentariska grenen Tyrrunan. Denna runa symboliserar för oss kampen och arvet. Tyr var enligt våra förfäders tro de stridandes gud, han förfäktade djärvhet, ära och inte minst offervilja. Offerviljan gav Tyr uttryck för när han offrade sin egen hand i gapet på Fenrisulven, för gudarnas och mänsklighetens väl. Tyrrunan får oss att blicka bakåt till våra förfäder, men får oss även och kanske främst, att blicka framåt mot de strider vi står inför. Runan innebär rasens vilja till liv, och beredskapen att säkra själva livet vad det än må kräva av oss som följer dess väg. Runan består som svart. För oss innebär den svarta färgen struktur, ordning och disciplin – alla viktiga egenskaper för en organisation som står inför en så viktig uppgift som vår.

Runan är omgärdat av ett grönt fält. Vi har alltid förknippats med färgen grönt och fortsätter gärna göra det även i framtiden. Det gröna står för vår koppling till naturen och dess eviga lagar. Då detta är kärnan i vår ideologi förefaller det för oss fullt naturligt att använda denna färg.

Det gröna fältet omsluts av ett rött kugghjul. Den röda färgen står för den nationella socialismen, rätten till arbete och kampen mot det sionistiska kapitalet. Kugghjulet symboliserar folkgemenskap och tanken om att alla nordbor ska födas och växa upp med samma rättigheter och skyldigheter. Hjulet symboliserar även frigörandet från den internationella finansdiktaturen och förutsättningen för sann suveränitet.

Titel:Motståndsrörelsen lanserar symbolen för den parlamentariska grenen Författad av:Redaktionen Publicerad:2015-10-23 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: