1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Motståndsrörelsens syn på ”asylbränderna”

Med anledning av gårdagens Uppdrag granskning skriver här Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg om organisationens hållning till bränderna på de s.k. asylboendena runt om i landet.

SVT sände igår ett avsnitt av Uppdrag granskning som handlade om bränderna på s.k. asylboenden och hem för ensamkommande ”flyktingbarn”. Janne Josefsson gör sitt bästa i programmet för att fördöma händelserna och personerna som hyllar dessa bränder, men också för att försöka koppla samman Motståndsrörelsen med aktionerna.

Har Janne Josefsson rätt då? Är det fel att hylla bränderna och har Motståndsrörelsen något med saken att göra?

Nej, Motståndsrörelsen har ingenting med bränderna att göra. Vi är en civil och legal motståndsrörelse. Våra medlemmar sysselsätter sig med att sprida våra politiska idéer och driva opinion mot bland annat massinvandringen, inte att begå brottsliga handlingar. Däremot tänker vi inte på något vis ta avstånd från vare sig de människor som hyllar bränderna eller de som ligger bakom dem.

Massinvandringen för oerhörda konsekvenser med sig. Ökad kriminalitet, ofattbara kostnader och ödesdigra så kallade kulturkrockar. Framför allt är massinvandringen en biologisk krigföring mot vårt folk som i det långa loppet, om den inte stoppas, kommer leda till vår undergång. Det är inget konstigt att människor reagerar på detta. Tvärtom vore vårt folk och land dödsdömt om ingen alls reagerade utan alla istället bara satt i ring och sjöng Kumbaya.

Motståndsrörelsen kommer aldrig att ta avstånd från de människor som faktiskt agerar! Däremot anser vi att det finns betydligt bättre tillvägagångssätt för att ge utlopp för sin befogade ilska än genom att tända eld på dessa invällarboenden.

För det första finns det såklart en moralisk aspekt i det hela och det gäller då i de mer ovanliga fallen där det är bebodda byggnader som angrips. Vi är nordbor och hög moral, ansvarskänsla och altruism finns inpräntat i vårt DNA. Det ligger inte i vår natur att faktiskt önska mer eller mindre oskyldiga människors död. Någon kanske menar att dessa människor som förflyttar sig över halva världen för att ta sig just till Norden inte är oskyldiga. Må så vara att de är opportunister och lycksökare, men inte förtjänar de att dö för den sakens skull. Vi är civiliserade och känslosamma människor, inte vildar eller psykopater.

För det andra så är ”flykting”-boendena fel måltavla. Om en illasinnad person öppnar dörren till ett hönshus är det knappast rävens fel att den smiter in och fäller ett par enkla byten? Absolut kan, och bör ägaren till hönsen, i stundens hetta försöka försvara sina höns genom att avhysa, eller till och med dräpa räven – men det skulle knappast vara korrekt agerat om denne i affekt och hämnd brände ned den skog där rävarna bor. Fokus borde istället ligga på att ta reda på vem som öppnade dörren och ställa denna till svars!

Likadant borde det vara när det gäller massinvandringen. Vem är det som öppnat dörren, d.v.s. våra gränser, på vid gavel och släpper in främlingar från alla världens hörn?! Är det inte dessa krafter som vreden borde riktas mot istället? Jag uppmuntrar inte någon till att begå brott, men om olyckor istället skulle drabba de som är ansvariga för massinvandringen skulle det troligtvis vara bättre för vårt folk än om olyckor drabbar dessa fastigheter där invandrare tillfälligt inhyses.

För det tredje när det kommer till bränderna av dessa byggnader, kan man fråga sig vilken nytta det faktiskt gör. Gör det någon skillnad alls?! Kanske kortsiktigt och lokalt, men inte i det långa loppet. Massinvandringen till alla vita nationer världen över är genomklubbad på en mycket hög politisk nivå och genomdrivs med mycket klara syften. Även om så varenda ”flykting”-boende i Norden sätts i brand så kommer USA att fortsätta sina krig i ”demokratins” namn och därigenom destabilisera ordningen i världen, sionisterna kommer att fortsätta sitt arbete för att förslava, försvaga och utrota vårt folk, politikerna kommer fortsätta att hålla våra gränser öppna och massinvandringen kommer att fortgå!

Rätt väg att gå för att nå förändring i det långa loppet är att organisera sig mot vansinnet. Att planerat och tillsammans med likasinnade folkkamrater göra motstånd och kämpa för politisk förändring i Norden och världen. Detta är Motståndsrörelsens syfte – att samla oppositionen under ett baner. Vi för redan kampen på gator och torg varje dag och välkomnar också dig som läser detta till att komma med och verkligen göra skillnad. Först när vi tagit makten och driver igenom vår politik kan vi på riktigt få bukt med problemen: stoppa de som öppnar dörren, befria vårt folk från de som beordrade öppnandet av den och mota ut de som väller in genom den!

Titel:Motståndsrörelsens syn på ”asylbränderna” Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2016-03-03 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: