1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Nordiska motståndsrörelsen JO-anmäler polisen

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Nordiska motståndsrörelsen JO-anmäler polisen efter att de har dröjt med att lämna besked om demonstrationsansökan inför 1 maj. 

Den 1 maj kommer Nordiska motståndsrörelsen att anordna en demonstration i Borlänge. Tanken är att demonstrationståget ska gå igenom staden och sedan avslutas på Sveatorget där fyra tal ska hållas av representanter från Motståndsrörelsen. Förutom tal är planen även att erbjuda musikunderhållning och möjlighet till debatt för meningsmotståndare.

Lämnade in ansökan

Den 7 januari lämnade Pär Sjögren, chef över Näste 5, in en ansökan om demonstrationstillstånd hos polisen i Borlänge. I ansökan har man angett att demonstrationen ska pågå från 11.00 till 18.00 den 1 maj 2016.

Ansökan lämnas in. Foto: Nordfront.

Pär Sjögren vid inlämnandet av ansökan. Foto: Nordfront.

JO-anmälan

Nu när det har gått över två månader sedan ansökan om demonstrationstillståndet lämnades in till polisen, valde Pär Sjögren att anmäla ärendet till Justitieombudsmannen (JO). Anledningen till anmälan är att tillståndsärenden av den här typen skyndsamt ska hanteras av myndigheter, vilket inte har varit fallet denna gång.

— Jag är av den uppfattningen att det inte ska ta den tid det tagit för dem att behandla ansökan. Det borde ligga i deras intresse att sköta det här korrekt, säger Sjögren.

Dagen efter att media uppmärksammade att Sjögren anmält ärendet till JO blev han kontaktad av Fredrik Dahlgren från dialogpolisenheten i Västra Götaland. Anledningen till att Dahlgren kontaktade Sjögren var för att diskutera demonstrationen.

Vidare säger Sjögren att han inte tror att anmälan kommer att leda till något eftersom myndigheter sällan vill erkänna fel som de själva gjort.

Fler beslut dröjer

Det är inte bara Nordiska motståndsrörelsens ansökan som har tagit tid att behandla. Även Dalarna mot rasism, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill demonstrera i Borlänge den 1 maj och får nu vänta på sina beslut. Senast den 1 april ska ett beslut i ärendena dock ha tagits. Mats Lagerblad, lokal områdeschef för polisen i Borlänge säger följande om situationen:

— Det är ju ingen hemlighet att några av dom här som sökt demonstrationstillstånd inte har samma uppfattning i sakfrågor och att det finns en risk för konfrontationer mellan dom här grupperingarna. Därför så måste vi beakta säkerheten för alla och kommer att lämna besked i tillståndsfrågan senast den 1 april.

Motståndsrörelsen kommer att demonstrera

Pär Sjögren låter hälsa att oavsett vad polisen än beslutar sig för så kommer Nordiska motståndsrörelsen att hålla sin demonstration i Borlänge den 1 maj.

—  Vi kommer att gå oavsett vad polisen än säger. Vi har vår rätt att demonstrera i Sverige och den rätten kommer vi att ta oss den 1 maj i Borlänge.

Källor:
Nazister tar över 1 maj-firande i Borlänge
Här är polisens svar på motståndsrörelsens JO-anmälan

Titel:Nordiska motståndsrörelsen JO-anmäler polisen Författad av:Redaktionen Publicerad:2016-03-19 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: