Tyrrunan är inte bara ett skyddat varumärke, utan även ett väl inarbetat sådant. Dessutom är den redan juridiskt prövad och därmed helt laglig. När människor ser symbolen så förknippar de den med oss och inte med SS. Symbolen handlar om kampen för vårt folk, med hänvisning till stridsguden Tyr och används i ett mycket större sammanhang än att bara representera nationalsocialismen i sig.