1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Skola och utbildning

Vi ämnar stärka våra barn och ungdomar och ge dem de förutsättningar de behöver för att bli välfungerande vuxna.

Ett av skolans mål måste vara att ge alla elever en grundläggande allmänbildning och viktig basal kunskap, men nästan lika viktig är skolans roll som karaktärsdanande institution. I bägge dessa målsättningar misslyckas skolan fatalt idag.

Elever får inte heller de resurser och den hjälp som krävs för att enligt sina individuella förutsättningar kunna utvecklas. Varken elever som har det svårt i skolan eller särskilt begåvade elever får idag rätt undervisning för att kunna utvecklas utifrån sina behov.

Allt fler barn och unga drabbas av fysisk och mental ohälsa och ett led i detta är en allt mer stillasittande livsstil inomhus framför skärmar.

Ett av många problem som splittrar folket är att de som studerar på högre nivå och sedermera arbetar intellektuellt oftast saknar praktisk arbetslivserfarenhet. Detta skapar oförståelse, klyftor och klassförakt.

Därför vill vi:

  • Ersätta skolans politiska indoktrinering (den ”demokratiska” värdegrunden) med en grund byggd på karaktärsdaning, folkgemenskap och respekt för naturen.
  • Dela upp klasserna efter kunskapsnivå redan i mellanstadiet för att mer resurser ska kunna läggas på de elever som behöver särskild hjälp och för att på riktigt kunna utnyttja potentialen i de särdeles begåvade.
  • Förlägga fler utbildningstimmar utomhus i naturen och på idrott än idag.
  • Se till att lämplig fritids- och idrottsverksamhet prisreduceras efter inkomst ner till nästan helt kostnadsfritt för de med lägre inkomst.
  • Införa arbetstjänst med minst sex månaders praktiserande av hårt grovarbete för de som vill gå i högskola, universitet eller bli statsanställda.

Läs mer om vad vi tänker kring skola och utbildning i vårt politiska program punkt 7.

Titel:Skola och utbildning Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-18

Läs också: