1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Frihet och självständighet

Vi ämnar att skapa en suverän nation med ett fritt folk.

Vår värld kontrolleras idag av dolda makthavare som inte vill oss väl. Dessa personer är på inget sätt folkvalda, deras makt går i arv och de ser till att hålla kvar denna makt till varje pris inom samma maktsfär. Eftersom denna självutsedda elit under lång tid kontrollerat större delen av världens penningflöden och skapandet av krediter har de kunnat köpa allt som ger reell makt. Ett led i denna hänsynslösa strävan efter makt är att de, under mycket lång tid, har tillskansat sig kontroll över stor krigspotential och massmedia.

Något som blivit plågsamt tydligt först under Corona-åren och senare under Ukraina-kriget är att Sverige idag står i beroendeställning till omvärlden genom såväl import av produkter som vi skulle ha kunnat tillverka själva, men också genom enorma banklån som våra barn och barnbarn kommer få betala för och militärt då vi är på väg från neutralitet och in i Nato.

Därför vill vi:

  • Återta makten över vårt land från de globalister som idag styr oss.
  • Återbringa en levande landsbygd och dessutom skapa en modern basindustri för att kunna nå total självförsörjning.
  • Upphöra med samtliga penninglån från utlandet.
  • Lagstadga om att vi inte någonsin ska bli en del av Nato eller dras in i andra imperialistiska allianser.
  • Omedelbart lämna EU och liknande folkfientliga sammansvärjningar.

Läs mer om vad vi tänker kring frihet och självständighet i vårt politiska program punkt 2, punkt 3 och punkt 4.

Titel:Frihet och självständighet Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-31

Läs också: