1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Miljö och djur

Vi ämnar bygga en nation som står i harmoni med naturen och dess lagar.

Gemensamt för alla styrande idag är att de i sina grundvalar förnekar naturen eller anser att människan står över den. Inget av partierna som sitter i riksdagen idag värnar heller på allvar naturen – även när det kommer till biologisk mångfald för människan. Såväl ”mångkultur” som det gränslösa kapitalets rovdrift på naturens resurser utgör brott mot den naturliga ordningen som bestraffas hänsynslöst när naturen slår tillbaka.

I den liberala demokratins tidsålder har människan förvandlats till en parasitär varelse som suger ut jordens resurser, skövlar skog och på andra sätt behandlar naturen vårdslöst för att antingen göda sin egen livsstil eller göra rika människor ännu rikare.

De flesta av de som ändå säger sig värna miljön bryr sig i stort sett enbart om den ”globala uppvärmningen” och missar i detta flera betydligt mer relevanta miljöfrågor, samtidigt som bönder och landsbygdsbefolkningen blir lidande.

Vi vill därför:

  • Gå i bräschen för hårdare miljö- och djurskyddslagar.
  • Förbjuda plågsamma djurförsök. Avskaffa ritualslakt såsom kosher och halal.
  • Göra omfattande satsningar för att bli världsledande inom utvecklandet av förnybar energi.
  • Med kraft bekämpa olovligt kommersiellt utnyttjande eller annan exploatering av naturen.
  • Fokusera på verkliga miljöproblem där storfinansen får betala för lösningarna istället för bönder och folk på landsbygden.

Läs mer om vad vi tänker kring miljö och djur i vårt politiska program punkt 6.

Titel:Miljö och djur Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-18

Läs också: