1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Företagande

Vi ämnar skapa ett företagsklimat där små- och lokala företagare som tar samhällsansvar kan breda ut sig rejält på bekostnad av de opersonliga storkedjorna.

De multinationella storföretagen tar allt större plats på bekostnad av de små och lokala. Något är väldigt upp och ner när det har blivit billigare att handla produkter från distributörer i exempelvis Asien än att köpa direkt från producenten i din egen stad. Prisskillnaden är också för stor för att en större mängd konsumenter ska göra medvetna val för miljön.

Allt fler storföretag flyttar utomlands med arbetslöshet och minskade skatteintäkter som följd.

Därför vill vi:

  • Underlätta för småföretagare att lyckas genom skattelättnader och andra åtgärder.
  • Höja tullavgiften för utomnordisk import av produkter som istället skulle ha kunnat tillverkas i Norden.
  • Subventionera ekologiska, närproducerade och miljövänliga produkter.
  • Göra det ekonomiskt kännbart för företag som väljer att flytta sin produktion utanför Nordens gränser.
Titel:Företagande Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-18

Läs också: