1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Hälsa och sjukvård

Vi ämnar skapa världens främsta hälso- och sjukvård helt utan vinstintressen.

Vårt folk blir allt mindre hälsosamma och sjukskrivningarna ökar. Vårdköerna blir längre och kvalitén på vården blir sämre. Sakta men säkert går vi mot ett klimat som i exempelvis USA där vård och hälsa är en klassfråga.

Människors naturliga immunförsvar blir ständigt sämre då man förlitar sig i allt högre grad på medicinering och vaccin.

Därför vill vi:

  • Införa kostnadsfri sjuk- och tandvård för alla medborgare. Slopa rabatter och bidrag för icke-medborgare.
  • Förstatliga sjukvården och apoteken.
  • Öka anslag till forskning som avser förbättra folkhälsan.
  • Återgå till en mindre kommersiell sjukvård som inte lika lättvindigt skriver ut receptbelagda mediciner eller förordar vacciner som det finns bristfällig forskning kring.

Läs mer om vad vi tänker kring hälsa och sjukvård i vårt politiska program punkt 7.

Titel:Hälsa och sjukvård Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-18

Läs också: