1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Pension och socialt skyddsnät

Vi ämnar ge också de i samhället som inte (längre) kan bidra till samhällsekonomin ett fullgott och värdigt liv.

Idag får också många äldre tvingas till jobbet fast de är sjuka och svaga och när de väl pensioneras påbörjas en kamp för att få ekonomin att gå runt. I många fall har invandrade arbetslösa främlingar en bättre ekonomi än de som levt och arbetat hela sitt liv i det här landet.

Äldrevården är ett av många områden där systemet ständigt gör åtstramningar för att kunna finansiera massinvandringen och andra, enligt de styrande, mer prioriterade saker. Allt för många historier berättas om gamla och sjuka som vanvårdas eller inte ens längre får unna sig en extra kopp kaffe.

Allt fler förtidspensioneras på grund av krämpor som omöjliggör deras yrkesval. När detta sker blir det ofta en förlust i flera led, för både samhället och individen.

De som är sjuka eller skadade så gravt att de, tillfälligt eller långsiktigt, inte kan arbeta med någonting alls får inte det stöd av samhället som behövs för att ändå kunna få ett drägligt och värdigt liv.

Därför vill vi:

  • Höja folkpensionen för medborgare bosatta inom Nordens gränser och sänka den för de som flyttar utanför. Slopa den helt för icke-medborgare.
  • Uppmuntra och underlätta vård inom familjen för de äldre och i de fall detta ändå inte går, avsevärt höja kvalitén på de statliga äldreboendena.
  • Etablera en statlig pensionärsorganisation där pensionärer som önskar fortfarande kan arbeta för samhället på frivillig basis.
  • Satsa på omskolning framför sjukpension. Höja ersättning för de som inte är arbetsföra eller omskolningsbara oavsett om detta tillstånd är tilfälligt eller för livet.

Läs mer om vad vi tänker kring pension och socialt skyddsnät i vårt politiska program punkt 7.

Titel:Pension och socialt skyddsnät Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-18

Läs också: