1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Staten och demokratin

Vi ämnar skapa en stark stat, för och av folket.

I dagens Sverige är de olika partierna bara olika sidor av samma mynt då de i verkligt viktiga och stora frågor endast företräder den folkfientliga politik som massmedia och bankväsendet bestämt åt dem.

I mindre frågor, där de olika partierna faktiskt har skilda åsikter, är dagens statsapparat ändå av ondo för folket då partierna företräder olika intressegrupper i samhället och det politiska arbetet därför oftare leder till meningslöst kivande partierna emellan än vad det leder till verklig positiv förändring för folket.

Det är också ett problem att många politiker idag väljer denna väg i livet som en enkel karriär för att tjäna pengar snarare än att tjäna folket.

I ett sjukt samhälle som Sverige kommit att bli är staten och folket något kraftigt åtskiljt från varandra – i många avseenden konkurrenter och i vissa till och med fiender. Staten verkar för sina specialintressen istället för folkets väl och föraktet för varandra är tydligt ömsesidigt.

Därför vill vi:

  • Skapa en auktoritär och handlingskraftig stat vars främsta uppgift är att värna det nordiska folket.
  • Införa direktdemokrati med beslutande folkomröstningar i flertalet frågor som rör folket konkret i vardagen.
  • Avsevärt sänka politikers arvode till en mer rimlig nivå.
  • Formera om statens hela uppgift till att sörja för folkets överlevnad och utveckling. Staten ska vara folket och folket ska vara staten.

Läs mer om vad vi tänker kring staten och demokratin i vårt politiska program punkt 4.

Titel:Staten och demokratin Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-18

Läs också: