1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Staten och demokratin

I dagens Sverige är de olika partierna bara olika sidor av samma mynt då de i verkligt viktiga och stora […]

I dagens Sverige är de olika partierna bara olika sidor av samma mynt då de i verkligt viktiga och stora frågor endast företräder den folkfientliga politik som massmedia och bankväsendet bestämt åt dem.

I mindre frågor, där de olika partierna faktiskt har skilda åsikter, är dagens statsapparat ändå av ondo för folket då partierna företräder olika intressegrupper i samhället och det politiska arbetet därför oftare leder till meningslöst kivande partierna emellan än vad det leder till verklig positiv förändring för folket.

I ett sjukt samhälle som Sverige kommit att bli är staten och folket något kraftigt åtskiljt från varandra – i många avseenden konkurrenter och i vissa till och med fiender. Staten verkar för sina specialintressen istället för folkets väl och föraktet för varandra är tydligt ömsesidigt.

Därför vill vi:

  • Skapa en auktoritär och handlingskraftig stat vars främsta uppgift är att värna det nordiska folket.
  • Införa direktdemokrati med beslutande folkomröstningar i flertalet frågor som rör folket konkret i vardagen.
  • Formera om statens hela uppgift till att sörja för folkets överlevnad och utveckling. Staten ska vara folket och folket ska vara staten.
Titel:Staten och demokratin Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2020-03-16

Läs också: