1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Arbetsmarknad

Vi ämnar ge alla människor ett arbete där de kan bidra både till sig själva och till samhället i stort.

Alla människor har både rätt och skyldighet till arbete. Ett arbete handlar om så mycket mer än att bara tjäna pengar, det handlar även om att få sina sociala behov tillgodosedda och få känna sig värdefull genom att man gör en insats för att tjäna samhället och folket. Idag tar staten inte sitt ansvar med att se till att ingen går sysslolös.

Vidare kan arbetsföra människor idag sko sig på andras arbete för att de inte vill eller orkar arbeta. Om alla drog sitt strå till stacken skulle det tillsammans med den tekniska utvecklingen kunna möjliggöra kortare arbetsdagar vilket skulle öka välmåendet bland folket och dessutom komma hela samhället till gagn.

Det svenska skattetrycket är bland de högsta i världen och den svenske arbetaren får allt mindre tillbaka för sina skattepengar.

Därför vill vi:

  • Ge alla arbetsföra människor ett arbete.
  • Ta bort arbetslöshetsbidrag för dem som absolut inte vill arbeta.
  • Se till att de som befinner sig mellan två arbeten eller med anledning av skador och sjukdom inte längre kan arbeta, ges en fullgod möjlighet att leva ett värdigt liv.
  • Sträva efter att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
  • Sänka skatten samtidigt som allmännyttan, välfärden och det sociala skyddsnätet stärks.

Läs mer om vad vi tänker kring arbetsmarknad i vårt politiska program punkt 7.

Titel:Arbetsmarknad Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-18

Läs också: