1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Värnplikt och försvar

Vi ämnar skapa en självständig nation som kan försvara oss själva utan inblandning från varken Nato eller någon annan stormakt.

Det är en självklarhet att en stat måste kunna försvara sig från främmande hot. Än mer självklart blir det om vi betraktar vår omvärld och ser de enorma problem den brottas med och tillåter oss spekulera i hur saker kan förvärras i framtiden.

De fristående nordiska länderna är i dagsläget svaga. Så svaga att stormakter med lätthet skulle kunna ockupera oss militärt. Även om de nordiska militärmakterna slog sig samman idag skulle deras militära förmåga ändå inte i närheten kunna mäta sig med USA:s eller övriga EU:s.

Lösningen är dock inte ett medlemskap i Nato eller allianser med andra stormakter som skulle tvinga oss in i konflikter vi inte borde vara en del av.

Ledningen för ett välmående land skulle inte bara sova tryggt med en militärt utbildad och beväpnad befolkning – den kommer sova tryggare än i ett land med en avväpnad befolkning. Fiender till landet skulle tänka sig för en gång extra om de visste att de först måste möta ett folk redo att försvara sin stat och det med sina egna vapen.

Därför vill vi:

  • Återinföra allmän värnplikt.
  • Förstärka och modernisera försvaret.
  • Fastslå Sveriges icke-medlemskap i Nato.
  • Se till att alla som fullgjort sin värnplikt får förvalta sitt tjänstevapen i det civila livet.

Läs mer om vad vi tänker kring värnplikt och försvar i vårt politiska program punkt 8.

Titel:Värnplikt och försvar Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-18

Läs också: