1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

 • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
 • Ja, det är ok
 • Nej, jag godkänner inte den
 • Jag vill läsa mer
 • Jag bryr mig inte (Ja)

Familj

Vi ämnar återgå till ett samhälle med starkare och mer naturliga familjebildningar.

Dagens system är uppbyggt kring ett karriärstänk där såväl män som kvinnor gör avkall på mycket som är viktigt. Många skaffar inte barn för att de inte har råd och om de väl gör det måste de snarast möjligt, innan de hunnit ge barnet en trygg och välbehövlig grund, kasta sig tillbaka in i arbetslivet.

Det är inte bara ekonomin som hindrar familjebildning utan också att det i vissa fall ses som något ovärdigt att uppbringa barn istället för att göra karriär inom arbetslivet. Forskning visar att barn ända upp till tre år är beroende av sina föräldrar, i synnerhet sin mamma. Trots detta uppmuntras föräldrar att skicka sina barn på dagis från mycket tidig ålder.

Barnen växer sedan upp i en allt mer försoffad värld där dataspel, sociala medier och mobiltelefoner tagit över fritiden. Denna osunda utveckling måste motverkas genom att staten underlättar för familjer att skaffa sig tid och ekonomi för andra intressen.

Barn sexualiseras i en tidig ålder och tillåts utnyttjas i onaturliga familjekonstellationer.

Därför vill vi:

 • Höja föräldrapenningsersättningen och fördubbla längden. Alla krav på reservationsdagar åt den ena parten ska tas bort.
 • Höja barnbidrag och flerbarnstillägg.
 • Stärka kvinnans roll i samhället som den högst ansvarige för familjens välmående utan att för den sakens skull tvinga bort kvinnor från arbetsmarknaden.
 • Se till att fritids- och idrottsverksamhet som anses gynnsam för folkhälsan, folkgemenskapstanken eller folkets utbildning prisreduceras efter inkomst ner till nästan helt kostnadsfritt för de med lägre inkomst.
 • Förbjuda propaganda och reklam av sexuell natur som riktas till minderåriga.
 • Förbjuda icke-naturliga familjekonstellationer att adoptera barn.

Läs mer om vad vi tänker kring familj i vårt politiska program punkt 7.

Titel:Familj Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-08-28

Läs också: