1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

 • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
 • Ja, det är ok
 • Nej, jag godkänner inte den
 • Jag vill läsa mer
 • Jag bryr mig inte (Ja)

Gles- och landsbygd

Vi ämnar återskapa en stark och levande landsbygd med ett produktivt jordbruk som kan täcka våra behov.

Stora urbana städer breder ut sig allt mer på bekostnad av glesbygden. Att människor mer eller mindre tvingas in till städerna riskerar i längden att leda till degeneration och alienation från såväl naturen som andra människor.

Reglerna för att driva jordbruk har blivit komplicerade och byråkratiska. Det tillsammans med en otroligt skev import-kultur har tvingat många tidigare produktiva svenska gårdar att slå igen sin verksamhet eller har de tvingats till att överge sund och naturlig produktion till förmån för kostnadseffektivitet.

Därför vill vi bland annat:

 • Decentralisera stora delar av samhällsservicen såsom skola och omvårdnad samt kultur-, fritids- och idrottsanläggningar.
 • Göra det enklare att driva småskaligt jordbruk för självförsörjning.
 • Bekämpa industrialiseringen av lantbruket och djurhållningen. Strikta förbud mot GMO, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
 • Styra om alla inköp som är möjliga till statlig, regional och kommunal verksamhet så att dessa stödjer lokala och ekologiska alternativ.
 • Upphöra med, eller i högre grad beskatta, import av saker vi kan tillverka själva.
 • Utöka kollektivtrafiken till landsbygden och gör den avgiftsfri.

Läs mer om vad vi tänker kring gles- och landsbygd i vårt politiska program punkt 3 och punkt 6.

Titel:Gles- och landsbygd Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-18

Läs också: