1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Ekonomi

Vi ämnar ersätta dagens monetära globala infrastruktur som gynnar de redan rika på bekostnad av de fattiga, med ett mer rättvist och stabilt nationellt ekonomiskt system.

Hela den ekonomiska strukturen är idag ett invecklat sätt att beröva världens länder, men också privatpersoner, på resurser till bankelitens intressen.

Även ränteslaveriet är i grunden något osunt eftersom det innebär att ta från de fattiga och ge till de rika. I praktiken innebär systemet att de som redan innehar stora penningbelopp belönas med ränta, medan de som har lite blir påtvingade ränteavgifter.

Sverige går allt mer mot ett kontantlöst samhälle och med detta följer ökad övervakning av medborgarna och att politisk makt förflyttas från medborgarna till bankerna genom att dessa får kontroll över vilka aktörer som får verka ekonomiskt och inte. Den finansiella ordning som är rådande måste fundamentalt ändras.

Därför vill vi:

  • Införa en nordisk folkägd centralbank med monopol på att tillverka pengar.
  • Lagstadga om att kontanterna ska finnas kvar som betalningsalternativ.
  • Förbjuda ränta.
  • Upphöra med samtliga penninglån från utlandet.

Läs mer om vad vi tänker kring ekonomi i vårt politiska program punkt 3.

Titel:Ekonomi Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-18

Läs också: