1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Media

Vi ämnar ge tillbaka media till det svenskarna och säkerställa att dessa inte längre arbetar mot folket.

Idag är det en liten och dold elit av människor med kommersiella och till och med folkfientliga intressen som äger stora delar av svensk media och därför kan styra folkets tankar i den riktning de vill genom monopol på det skrivna ordet. Media propagerar för massinvandring och integration, ljuger och undanhåller information om ”mångkulturens” konsekvenser samt hänger ut de svenskar som protesterar eller försöker organisera sig mot folkmordet, som kriminella. För att förvirra och destabilisera propagerar massmedia även för normupplösande kulturmarxism och andra subversiva idéströmningar. I korthet verkar medierna fientligt mot folket vilket får katastrofala följder etniskt, kulturellt och rasligt.

Trots att medias makt är avsevärt större än politikernas har medias makthavare inte på något sätt valts av folket – ej heller har folket någon som helst insyn i deras beslut. I regel tar ingen inom media något moraliskt ansvar, eller ställs till svars, för liv som raseras i jakten på löpsedlar.

Därför vill vi:

  • Säkerställa att enbart nordiska medborgare får äga media i Sverige.
  • Sanera mediekåren från journalister med folkfientlig agenda.
  • Se till att offentlighetsprincipen gäller för mediebolagen (undantaget källskyddet).

Läs mer om vad vi tänker kring media i vårt politiska program punkt 5.

Titel:Media Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-10

Läs också: