1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

EU och Norden

Vi ämnar omedelbart lämna EU och verka för ett enande av de nordiska länderna.

Idag är Sverige medlem av den Europeiska unionen, vilket innebär att dessa länder har flyttat en rad viktiga beslut från sina egna parlament till karriärister och globalister i Bryssel.

Sverige är dock en allt för liten enhet för att stå självständigt i en värld som i alla fall många år framåt kommer att utgöra ett direkt hot mot vårt folks frihet. Därför är det en nödvändighet att vi enar oss med de övriga nordiska folken.

Vår strävan till enighet kommer dock inte, som vissa kanske fruktar, innebära att den kulturella sammanblandningen som redan idag pågår accelererar ytterligare. Nordiska motståndsrörelsens stat kommer tvärtom att uppmuntra och understödja fortlevnaden av såväl nationella som regionala kulturer.

Därför vill vi:

  • Omedelbart lämna EU.
  • Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en enad självförsörjande stat.
  • Utan överstatlighet samarbeta med andra nationer som vi kan ha goda relationer med.

Läs mer om vad vi tänker kring EU och Norden i vårt politiska program punkt 3 samt på kampanjsidan Frittnorden.nu.

Titel:EU och Norden Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-18

Läs också: