1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Yttrandefrihet

Vi ämnar skapa ett frihetligt samhälle med starka medborgerliga rättigheter som inte kan utnyttjas av destruktiva krafter.

I dagens samhälle är det olagligt att visa på vetenskaplig fakta och tala sanning om detta ”kränker” eller ”missaktar” någon minoritet. Yttrandefrihet har i Sverige kommit att bli något som allt mer bara gäller för de som delar etablissemangets åsikter och som ständigt stryps åt för oppositionella röster. Detta i kombination med social stigmatisering genom hetskampanjer i media leder till monolog istället för debatt då många inte längre vågar yttra sig.

Yttrandefrihet ska vara en rättighet, dock inte utan förpliktelser. Givetvis finns det gränser och även under Nordiska motståndsrörelsens styre skulle exempelvis hot och förtal vara olagligt. En gräns som ofta överträds idag och det utan straff, är när personer i maktposition medvetet missbrukar yttrandefriheten för att sprida lögner eller aktivt propagerar för de nordiska folkens utrotning.

Därför vill vi:

  • Avskaffa hets mot folkgrupp-lagen som används för att tysta dissidenter.
  • Skapa en samhällskultur där sakliga diskussioner uppmuntras.
  • Bestraffa politiker och journalister som blir påkomna med allvarliga lögner med yrkesförbud inom sina respektive områden.
  • I enlighet med skapandet av lagar mot folkfientlig propaganda också säkerställa att organisering av folkmord på de nordiska folken blir olagligt.

Läs mer om vad vi tänker kring yttrandefrihet i vårt politiska program punkt 4.

Titel:Yttrandefrihet Författad av:Officiell sida Publicerad:2018-02-08 Uppdaterad:2022-05-17

Läs också: