1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Wikipedias sida om Nordiska motståndsrörelsen: Introduktion

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Vad är Wikipedia och varför skrivs denna artikelserie? Detta är del 1 av 5 i en artikelserie om Motståndsrörelsens sida på Wikipedia.

Wikipedia påstår sig vara en encyklopedi som utvecklas, alltså redigeras, av sina användare. Ordet encyklopedi härstammar från det grekiska enkyklia Paideia som betyder allmän kunskap. Wikipedias vision skulle alltså kunna sägas vara att bygga en allmän kunskapsbank där ny fakta läggs till av sina användare och där utdaterad kunskap uppdateras eller raderas.

Det låter fint i teorin, men i praktiken visar sig flertalet av sidorna på domänen bygga på dåligt underbyggda artiklar från massmedia och uttalanden från självutnämnda experter inom olika områden. Dessutom kryddas artiklarna på sidorna hårt med användarnas egna rena gissningar och subjektiva uppfattning om ämnena i fråga. I vissa artiklar, om smala och mer spekulativa ämnen, spelar detta kanske mindre roll och givetvis är också kvalitén bättre kring vissa ämnen än andra.

Det finns riktlinjer för de som vill skriva på Wikipedia. I artikeln om Wikipedia på Wikipedia kan man läsa följande text som handlar om att vara med och redigera sidan:

Det sätt genom vilket materialet på Wikipedia skapas leder även till problem då felaktig och vinklad information kan läggas till. Grundtanken är dock att de flesta användare är intresserade av att bevara och skydda Wikipedia och att dessa därför snabbt kommer att återställa efter klotter och bidrag som inte anses hålla tillräckligt hög standard. Arbetssättet bygger även på idén att samarbete och diskussion mellan alla användare leder till att gruppen i helhet utvecklas och att konsensus om vad som räknas som neutralt kan uppnås även i svårare frågor. Grundtankarna går alltså tvärt emot idén om att publiceringen av kunskap bör begränsas till en liten grupp utvalda och speciellt kunniga personer som producerar material i en hierarkisk arbetsdelning.

Wikipedia ska alltså skyddas av sina användare mot bidrag som inte håller tillräckligt hög standard. Neutralitet är ledordet och kunskapsspridning ska inte begränsas till att utföras av en liten grupp utvalda. Vackra ord som, om de hölls efter, hade kunnat leda till en högst kvalitativ domän. Ni kommer dessvärre under denna artikelseries gång få se att detta inte stämmer.

Det finns också fem grundprinciper som måste följas av användarna. Jag väljer att citera den femte av dessa då den är högst relevant i sammanhanget:

5. Principen skriv från en neutral utgångspunkt, ofta förkortad NPOV av engelskans neutral point of view, innebär att Wikipedia-artiklar inte ska ta ställning. De ska inte vara vinklade utan återspegla alla signifikanta aspekter av ett ämne. Författare bör ha ambitionen att presentera idéer och fakta så att både anhängare och kritiker kan vara överens om formuleringen.

Wikipedias sida om Nordiska motståndsrörelsen kan med alla dessa ord i åtanke sägas vara djupt undermålig. Faktum är att man redan i inledningen av artikeln hittar så otroligt många felaktigheter att man med all tydlighet kan se att de skribenter och administratörer som redigerar sidan om Nordiska motståndsrörelsen inte över huvud taget försöker följa de grundprinciper som gäller för Wikipedia. Det som framgår på sidan kan inte ens i den mest övertygade antifascistens vildaste fantasi, ses som skrivet från ”en neutral utgångspunkt”. Det som står om Motståndsrörelsen på Wikiepedia är inte konsensus. Det är regelrätta lögner och förtal.

Wikipedia-sidan om Nordiska motståndsrörelsen bygger på 86 olika källhänvisningar, varav bara fem är från oss själva genom Nordfront eller Nordiska motståndsrörelsens tryckta material. Övriga är från artiklar i lögnmedia som Expressen, Aftonbladet och Svenska dagbladet, från statlig media som Sveriges radio, SVT och finska Yle och från öppet deklarerade politiska fiender som Expo, Stockholms fria och Christer Mattsson. Vissa av källhänvisningarna bygger dessutom på tidigare antaganden som i efterhand har motbevisats så till den grad att till och med källorna själva tvingats ändra sina uttalanden. På Wikipedia står de dock kvar som oemotsagd, oföränderlig och absolut sanning.

Detta medför en otroligt vinklad artikel, även för Wikipedias standard, och som tidigare nämnt; med flertalet faktafel och rena lögner. Den som läser om Nordiska motståndsrörelsen på Wikipedia i tron om att denne besöker en sanningsenlig och objektiv sida kommer få en gravt felaktig bild av organisationen, dess företrädare, ideologi och verksamhet.

Dessvärre är Wikipedia en av de vanligaste källorna som används för skolarbeten idag och är en av världens mest besökta sidor. Vidare är Wikipedia integrerat med världens tveklöst mest populära sökmotor; Google. Detta leder dels till att Wikipedia-sidan om ett ämne alltid visas som toppträff när man googlar och dels att den får extra mycket exponering jämfört med andra träffar. Detta i sin tur medför med all säkerhet att en stor del av de som använder Google och gör en snabb sökning för att få veta mer om exempelvis Nordiska motståndsrörelsen kommer åt just Wikipedia-artikeln.

Även på andra sökmotorer jag testat kommer Wikipedia-artikeln åtminstone tredje högst upp, efter Nordfront.se och Nordiska-motståndsrörelsen.se.

Man kan sammanfatta det jag skrivit i denna första del av min artikelserie med att väldigt många människor genom Wikipedia kommer få en extremt felaktig bild av vilka Nordiska motståndsrörelsen är.

Under de kommande fyra dagarna följs denna artikel upp med fyra artiklar som avser att reda ut lögnerna. Vill du veta mer (men, långt ifrån allt) redan nu kan du lyssna på Ledarperspektiv avsnitt 27 som delvis handlar om detta.

Läs del 2 – Vilka lögner sprids och varför?

Titel:Wikipedias sida om Nordiska motståndsrörelsen: Introduktion Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2018-12-18 Uppdaterad:2021-07-18

Läs också: