1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Utblick Italien

Organisationsmedlemmar besöker en minnesmarsch i Rom.

CasaPound är organisationsnamnet som binder ihop efternamnet av poeten Ezra Pound med ordet hem, på italienska ”casa”. Den idépolitiska hemvisten finns med andra ord hos denna författare, vilken trots sina fascistiska sympatier har erkänts en stor plats inom poesins värld.

Vid entrén i Casapounds byggnad i Rom är det dock flera namn som pryder väggen. Mussolini, Hamsun, Platon och Nietzsche är exempelvis några som dekorerar hallen. Det är personer som fört fram idéer och gett inspiration åt den politiska rörelse som CasaPound identifierar sig med.

Den engelsktalande medlemmen från CasaPound guidar en mindre delegation från Nordiska motståndsrörelsen samt ett tjugotal tyskar från organisationen Der Dritte Weg. Han berättar om CasaPounds symbolik, idéer och hur olika delar av byggnaden används i den politiska verksamheten.

Huset som är flera våningar högt ockuperades av CasaPound under juldagarna år 2003. Det var en av olika övergivna hus där inflyttade personer har rätt till ett boendeskydd enligt Italiens lagstiftning. Casapound bjöd in fattiga familjer att bo på adressen.

Guiden förklarar att familjerna inte behöver delta på några politiska aktiviteter. De enda kraven de ställer är att de boende inte bedriver verksamheter i lokalerna som kan ge polismyndigheten skäl att tvinga sig in i byggnaden. Det kan bland annat gälla områden som narkotika och prostitution.

Den sociala inriktningen hos CasaPound består bland annat av att hjälpa utsatta grupper. Personer som även befinner sig utanför CasaPounds medlemskrets betraktar organisationen som trovärdig, förklarar guiden. När de donerar mat så vet de att bidragen kommer dit de ska, till de italienare som är hemlösa eller har svårt att hitta mat för dagen.

Rundturen går vidare uppför våningarna genom pressrum, mötesrum och estetiskt uttrycksfulla konstverk. Uppe på takterrassen hänger organisationsfanan från CasaPound. Det är öppen himmel med solnedgång och en magnifik stadsvy. Nere på gatan har det samlats hundratals italienare och flera utländska besökare som ska delta på minnesmarschen på kvällen.

Franco Bigonzetti, nitton år, Francesco Ciavatta, arton år, Stefano Recchioni, tjugo år”. De tre unga italienarna mördades av kommunister och av polisen den 7 januari 1978, förklarar minnestavlan på en byggnad. Nedanför tavlan ligger blommor och hälsningar. Platsen är likaså slutpunkten på minnesmarschen som avslutas med med en trefaldig romersk segerhälsning till de stupade kamraternas ära.

Sammanfattningsvis har visiten i Rom varit både intrycksfull och konstruktiv. Roms många historiska och kulturella byggnader överträffar många förväntningar. CasaPounds bredd vad gäller anhängare i olika åldrar imponerar. Antalet sympatier för organisationen är stort, vilket bland annat framkommer på sociala medier. Andra likasinnade nationaliteter har umgåtts med Nordiska motståndsrörelsens medlemmar. En intervju med Julian Bender från tyska Der Dritte Weg och ett filmreportage om dagarna i Italien hittas på Studio Nordfront.

Pär Sjögren vid minnestavla i Rom.
Titel:Utblick Italien Författad av:Henrik Pihlström Publicerad:2019-01-13 Uppdaterad:2020-03-28

Läs också: