1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

HD i Finland beviljar Nordiska motståndsrörelsen besvärstillstånd men inför tillfälligt förbud

Högsta domstolen i Finland har beslutat att ta upp Nordiska motståndsrörelsens överklagan av det organisationsförbud som tingsrätten och hovrätten tidigare har beslutat om. Verksamheten förbjuds tillfälligt fram till avgörandet.

Manifestation för yttrande- och föreningsfrihet i Finland, 28 november 2018, Helsingfors.

Högsta domstolen (HD) i Finland meddelade på torsdagen att Nordiska motståndsrörelsen beviljas besvärstillstånd i det ärende som gäller upplösning av organisationen i landet. Detta innebär att det beslut om upplösning, som Polisstyrelsen i Finland har krävt och som både tingsrätten och hovrätten har godkänt, nu tas upp till prövning i HD.

Samtidigt beslutade HD att Motståndsrörelsens verksamhet tillfälligt förbjuds och att dess verksamhet ska upphöra tills HD har avgjort ärendet slutligt. Det tillfälliga förbudet var ett krav från Polisstyrelsen.

Så här skriver HD i sitt meddelande om grunderna för prövningen:

Enligt Polisstyrelsen finns det förutsättningar att upplösa NMR, eftersom föreningen utövar verksamhet som väsentligt strider mot lag och god sed bland annat genom att sprida hatretorik om invandrare, sexuella minoriteter och judar, ifrågasätta förintelsen och glorifiera fascister samt godkänna våld som inträffat i föreningens verksamhet. NMR har bestridit Polisstyrelsens påståenden. NMR anser själv att man handlar inom yttrande- och föreningsfrihetens gränser.

HD kommer att meddela sitt slutliga avgörande sedan ärendet har prövats. Den genomsnittliga behandlingstiden för besvärsärenden i HD är ungefär ett år efter det att besvärstillstånd beviljats. Under denna tid är alltså Nordiska motståndsrörelsens verksamhet förbjuden.

Nordfront kommer att återkomma med mer information i ärendet.

Källa:
HD beviljade Nordiska motståndsrörelsen besvärstillstånd och förbjöd tillfälligt dess verksamhet

Titel:HD i Finland beviljar Nordiska motståndsrörelsen besvärstillstånd men inför tillfälligt förbud Författad av:Redaktionen Publicerad:2019-03-28 Uppdaterad:2020-03-28

Läs också: