1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Nordisk ungdom – anslut er till motståndet!

KOMMENTAR. Nordiska motståndsrörelsens ledare kommenterar här Nordisk ungdoms nedläggning och manar till fortsatt kamp.

Under dagen nåddes vi officiellt av beslutet att Nordisk Ungdom och dess sammankopplade organisation Skandinaviska Förbundet läggs ner. För många av de människor som lagt ned tid, energi och pengar, samt tagit risker och offrat sig är det såklart oerhört tråkiga nyheter. Jag har själv varit i er situation när Nationalsocialistisk front lades ner för många år sen och har verkligen förståelse för den förmodade modfälldhet ni känner.

Jag har inte alltid sympatiserat med varenda ställningstagande som Nordisk Ungdom gjort under åren, men trots det och den schism som uppstod när ledande företrädare uttalade att nationalsocialismen var falsk, har jag ändå haft stor respekt för flera av de innovativa och modiga aktioner som aktivisterna genomfört. Det behövs fler män och kvinnor av vårt folk som agerar!

Foto: Nordisk Ungdom

Även om jag förstår att det säkert är oerhört svårt att se det just nu är dock nedläggningen av godo i det längre perspektivet och för kampen i stort. Att organisationer och projekt som inte blir så pass framgångsrika som det krävs för att uthärda vår ödeskamp läggs ner är nämligen egentligen fullt naturligt och åtminstone på sikt, högst gynnsamt för den större saken. Det är så, och bara så, vi kan nå den enighet i den nationella rörelsen som krävs för att försätta berg och därigenom skapa en ljusare framtid för vårt folk.

Det fanns ideologiska skillnader mellan Nordisk Ungdom och Nordiska motståndsrörelsen liksom det fanns organisatoriska och taktiska. När allt kommer omkring är jag dock tämligen övertygad om att den större merparten av de som engagerat sig i Nordisk Ungdom under åren är sympatisk inställda också till Nordiska motståndsrörelsens visioner: Att säkra vårt folks existens och bygga ett sundare, mer högstående och mer livskraftigt samhälle där vår nation uppnår sann suveränitet och frihet.

Kampen för att realisera dessa visioner går vidare och det är också en kamp du som NU-aktiv med ditt engagemang bidragit till. Du har medverkat genom att inspirera och påverka människor runt omkring dig i rätt riktning, samt genom att på olika vis härda och utveckla dig själv till att bli en bättre människa och kämpe. Förhoppningsvis tar du dessa färdigheter vidare i den fortsatta kampen.

Jag skrev faktiskt en liknande artikel som denna när Svenskarnas Parti lade ner sin verksamhet år 2015 och väljer därför som komplement till de ord jag redan skrivit att citera valda och relevanta delar ur den artikeln istället för att skriva om allt på nytt:

Många är ni som förtjänar all respekt efter att ha lagt ofantliga mängder tid, pengar och engagemang på partiet. Som offrat sitt personliga välmående och tagit stora risker för den solgula fanan med skräckhjälmen. Som trott, hoppats och skrattat men också svettats och blödit, varit förtvivlade och oroliga för sitt parti. Nu är det dock över. För gott… eller?!

Nej, kära folkkamrater. Sanningen är den att kampen mot mörkermakterna och vansinnet bara har börjat! Jag är medveten om att det inom vissa av er finns många heta känslor och att en av dem säkerligen är prestige. Jag ber er, lägg detta åt sidan för en stund. Tänk istället tillbaka på när du gick med i den nationella rörelsen. Oavsett om det var alldeles nyligen eller för 30 år sedan, vad var det då som fick dig att engagera dig? Från allra första början, vad var det som gjorde att just du valde att fatta mod och slå tillbaka?!…

…När du som läser detta anslöt dig till den nationella frihetskampen, gjorde du nog inte det för att göra karriär eller få kompisar. Nej, antagligen gjorde du det av liknande anledningar som jag. Oavsett vad som hänt, eller inte hänt sedan dess, tänk tillbaka och känn efter. Det där valet du gjorde att kämpa istället för att tiga – det är dags att du gör det igen för vår ras behöver dig.

Den nationella rörelsen idag heter Motståndsrörelsen. Det är här under Tyrrunan vi tillsammans och enade – oavsett ålder, kön, socioekonomisk status eller tidigare organisationstillhörighet – för kampen framåt för våra efterkommande. För att göra allt i vår makt för att rädda vår ras och återta våra förfäders land. Är du ett av de lejon med en krigares hjärta, redo för kamp, eller är du en av de i fårskocken som passivt kommer se på när vårt allt förgås?!

Jag vet att du så småningom kommer göra rätt val och jag ser fram emot att få stå vid din sida och kalla dig organisationskamrat. Återigen, om vi stått under samma flagg förut, eller på nytt om det blir vårt första möte. Alla meddelande om att motståndet upphört är falska. Kampen går vidare!

Slutligen vill jag skriva att jag verkligen, för kampens bästa, hoppas att vi nu sett nog av nybildade organisationer och att den nationella rörelsen således kan förbli enad. Dessvärre är det väl en naiv tanke då det alltid kommer finnas de som gör ”det perfekta till det godas fiende” som Martin Saxlind skrev i en artikel för ett par veckor sen, eller för den delen de som av andra anledningar inte inser att vi inte har tid för att uppfinna hjulet på nytt när vi redan har en högst välfungerande, erfaren och framgångsrik kamporganisation.

Organisationer kommer och går – Nordiska motståndsrörelsen består. Nordisk ungdom – anslut er till motståndet!

Titel:Nordisk ungdom – anslut er till motståndet! Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2019-08-02 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: