1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Svenska Akademien: Bara de med ”rätt” politiska åsikter får citera Eddan

YTTRANDEFRIHET. Det senaste angreppet mot den svenska yttrandefriheten kommer från Svenska Akademien som anser att Nordfront bland annat inte ska få citera ur Hávamál.

Svenska Akademien har nu inlett en politiskt korrekt attack mot den svenska yttrandefriheten efter att själva ha fått sitt anseende släpat i smutsen under MeToo-kampanjen. Attacken riktar sig mot Nordfront som Svenska Akademin vill förbjuda från att citera ur den fornnordiska eddadikten Hávamál samt dikter av Verner von Heidenstam, Esaias Tegnér och Viktor Rydberg.

Detta meddelade Svenska Akademien Nordfront förra veckan genom ett brev från Sandard & Partners Advokatbyrå. Brevet var undertecknat av en advokat vid namn Anders Kylhammar.

Citaten som Svenska Akademien vill få bort ligger publicerade fristående från annan text i citatrutan som finns i Nordfronts vänsterspalt. Ändå menar akademin att verken “återges på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen”. I brevet hotar akademin med att dra Nordfront inför rätta om citaten inte tas bort innan den 31 oktober.

Klassikerskyddet är lagen som Svenska Akademien stödjer sig på här. Det är en obskyr lag som aldrig tidigare applicerats av en svensk domstol då den är så diffust och subjektivt formulerad att ingen vet hur den ska tolkas. På Wikipedia beskrivs problematiken på följande sätt:

Svenska Akademiens juridiska rådgivare kommenterade 2005 att klassikerskyddet vore mycket svårt att tillämpa bland annat på grund av de höga beviskrav som skulle ställas. Att det vore svårt att bevisa att en part har kränkt den “andliga odlingens intressen” när knappast någon kan förklara innebörden i uttrycket “andlig odling”

Så istället för att använda lagen rättsligt har Svenska Akademien, Musikaliska Akademien och Konstakademien i ett fåtal fall genom hot om rättslig prövning fått enstaka aktörer att backa från kontroversiella publiceringar. Bland annat drogs en skiva på 1960-talet in där en amerikansk musiker tagit sig friheten att göra jazzversioner av den nationalromantiska norrmannen Edvard Griegs musik. Mer nyligt drogs en reklamfilm för Mercedes-Benz in då Svenska Akademien klagade över att de i reklamen läste upp en dikt av Karin Boye. Akademien reagerade däremot inte mot Volvos reklam där Zlatan Ibrahimovic skändade den svenska nationalsången.

Det här är uppenbarligen ett viktigt principfall och Nordfront har inte för avsikt att ta bort citaten. Om vi skulle vika ner oss för detta innebär det att stora delar av det nordiska kulturarvet blir otillgängligt för oss och andra som enligt stofilerna på Svenska Akademien har åsikter eller värderingar som kränker “den andliga odlingens intressen”.

Att en sådan här lag överhuvudtaget existerar i ett samhälle där makthavarna dagligen spottar på vårt kulturella arv är absurt. Om det är några som värnar vårt kulturarv och har värderingar som harmoniserar med våra förfäders värderingar är det vi, inte de svenskfientliga krafter som vill tysta oss.

Så om Svenska Akademien insisterar får detta bli det historiska och första fallet där Klassikerskyddet testas i en svensk domstol.

Klicka här för att läsa brevet från Svenska Akademiens advokater och se vilka citat de vill att bara de med “rätt” åsikter ska få citera.

Titel:Svenska Akademien: Bara de med ”rätt” politiska åsikter får citera Eddan Författad av:Martin Saxlind Publicerad:2019-10-25 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: