1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

November månadsmöte med föreläsning i Näste 8

I söndags hölls månadsmöte och ett ideologiskt föredrag om liberalismen i Näste 8.

Söndag den 3 november var i mellersta Sverige en svinkall dag då snålblåsten virvlade runt regndroppar, dis och fallna löv i luften. Det kändes som om det aldrig riktigt ljusnade. I hjärtat av Sörmland samlades denna dag kamrater från hela Näste 8 för att hålla månadsmöte.

Kylan hade även trängt in i det något bristfälligt uppvärmda huset så desto mer påtaglig blev värmen när nya medlemmar i nästet presenterades och fick ett hjärtligt välkomnande vid det inledande fikat. Välkomna kamrater!

Nästa punkt på dagordningen var ett föredrag med titeln ”Liberalismen – ett opium för folket” som hölls av nästets egen Jimmy Thunlind. Jimmy bjöd på en djuplodande analys av liberalismens väsen och historiska utveckling framför allt i Sverige. Motståndsmännen fick höra om vilka frågor det parti som startade som Sveriges Allmänna Rösträttsförbund 1890 och idag kallas Liberalerna har drivit. Kopplingen till den globalistiska sionistiska världsordningen klargjordes.

Vidare blev mindre smickrande gärningar begångna av idag aktiva liberaler såsom Birgitta Ohlsson, Cecilia Wikström och Erik Ullenhag blottlagda. Som ett exempel säger sig (kippavandrande) Birgitta Ohlsson verka för att 1) ”avskaffa Sverige”, 2) införa ”världslag, världsparlament och världspolismakt”, 3) främja ”de fyra f:n” (federalism, feminism, flator och fri invandring).

Liberala ungdomsförbundets verkande för att göra incest, nekrofili, tidelag och tecknad barnpornografi lagligt redogjordes vidare för.

Vari består då den ruttna kärnan i denna ideologi som i praktiken verkar för totalt moraliskt förfall och de rikas obegränsade makt över de arbetande – trots att den utger sig för att eftersträva ”allas frihet”? Grundfelet, förklarade Thunlind, består i att liberalismen utgår från individen och inte från gruppen. Individens obegränsade frihet på gruppsolidaritetens bekostnad går emot människans biologiska natur som ett flockdjur. Liberalismen fungerar som en drog i det att den konsekvent vädjar till individens kortsiktiga sinnestillfredsställelse och därmed till det lägsta inom oss.

Efter denna intressanta och klargörande föreläsning av Thunlind samt efterföljande frågor serverade arrangörsgruppen dagens måltid som bestod av gulasch, tomatsallad och färskt bröd. Efter denna måltid var det garanterat ingen som huttrade längre.

Sista punkten på dagordningen var själva medlemsmötet. Nästet sprudlar uppenbarligen av aktivitet. Man har under den senaste månaden presterat över tjugo aktiviteter, varav två offentliga tillsammans med Näste 1. Basaktivismen har varit särdeles frekvent. I den avslutande presentationen av planeringen för kommande månad framgick det att flera spännande utmaningar väntar. Här kunde man tydligt se glimten i flera inspirerade kämpars ögon. Framåt kamrater!

Var inte en liberal du heller! Ta ditt ansvar i kampen för vårt folks befrielse och anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:November månadsmöte med föreläsning i Näste 8 Författad av:Naste 8 Publicerad:2019-11-05 Uppdaterad:2020-03-28

Läs också: