1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

 • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
 • Ja, det är ok
 • Nej, jag godkänner inte den
 • Jag vill läsa mer
 • Jag bryr mig inte (Ja)

Motståndsrörelsens ledare gästade månadsmöte i Näste 8

Söndagen den 9 februari höll Näste 8 ett välbesökt månadsmöte som innefattade såväl träning, medlemsmöte som ett lärorikt föredrag av Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg.

Kampsportsträning utomhus.

Söndag den 9 februari sammanstrålade motståndsmän i Näste 8 för ett stärkande månadsmöte. Den grådaskiga dagen inleddes på morgonen med kampsportsträning utomhus vid en idrottsplats några kilometer från lokalen där resten av sammankomsten skulle hållas.

Efter ett gemensamt inledande ganska tufft fyspass som uppvärmning delades gruppen in i par som övade grundslag med mitsar. När slagserierna började sitta bra gick en del av paren över i sparring. Här gick det mera hett till och blodvite uppstod i några fall. Modet var på topp och energin på hög nivå genom övningen även om några deltagare var ”gröna” inom kampsport.

Nu torkade man blod och svett och begav sig till samlingslokalen där ytterligare kamrater anslöt. Nästet hade denna dag storbesök då Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg gästade för att hålla ett föredrag med titeln ”Vad är nationalsocialism?” Detta föredrag har hållits tre gånger tidigare i andra nästen.

Lindbergs beskrivning av nationalsocialismen innefattar både ideologi, filosofi och andlighet, samt den praktiska tillämpningen av denna världsåskådning i kampen för dess förverkligande. Varför bör t.ex. den nationalsocialistiska världsåskådningen beskrivas snarare i termer av visioner för framtiden än av ett listande om allt som den är emot? Därför att den är revolutionär och visioner snarare än ressentiment ger nationalsocialister kraft att fortsätta kampen för idéernas förverkligande även i bistra tider.

Simon Lindberg beskrev nationalsocialismen.

Som smakprov listas nedan några av de viktigaste punkterna i Lindbergs beskrivning av nationalsocialismen utan att för mycket avslöjas för dem som ska lyssna på föredraget i framtiden.

 • Nationalsocialism har förenklat beskrivits som det som i alla möjliga lägen är det bästa för vårt ariska folk, folkgemenskap och naturens lagar anpassade till den ariska människan.
 • Nationalsocialism är något annat än den enkla summan av ideologierna nationalism och socialism. I denna världsåskådning saknas den inom kulturnationalismen vanligt förekommande chauvinismen och den inom socialismen förhärskande principen om ”allas lika värde”. Folkgemenskap inspirerar den starke att hjälpa den svage, istället för att exploatera denne.
 • Den nationalsocialistiska ideologins viktigaste fundament är ras. Vår ras ska kunna uppnå sin ultimata potential. Nationalsocialister sätter det egna folket före andra folk utan att i onödan eftersträva konflikt med andra folk. Inom det egna folket eftersträvas folkgemenskap och inte motsättningar baserade på gruppintressen vilket är fallet inom ideologier som socialism, kapitalism, liberalism och feminism.
 • Den nationalsocialistiska staten är auktoritär utan att vara totalitär. Folkomröstningar genomförs i frågor som rör folks vardag. Tyngre beslut fattas av en stark och handlingskraftig statsledning, som bär det fulla ansvaret för sina beslut. Befolkningen ska vara beväpnad enligt principen en man, ett gevär. Detta inte minst för att folket ska kunna avsätta en statsledning, som sviker sitt uppdrag att tjäna sitt folk.
 • Nationalsocialismen genomsyras av en enorm respekt för naturen och dess lagar. Detta ska inte misstolkas som fientlighet mot utveckling. Teknik ska användas med eftertanke och i folkets tjänst och inte för individers och gruppers okontrollerade exploatering för egen vinning.
 • Sionismen kan sägas vara nationalsocialismens antites i det att den konsekvent eftersträvar att förhindra genomförandet av det som leder till det bästa för vårt folk.
En strålande sammanfattning av vad nationalsocialismen innebär.

Tillförordnad nästeschef Jimmy Thunlind tog därefter till orda. Han berättade att 91-åriga nationalsocialisten Ursula Haverbeck, som sitter fängslad i Tyskland för tankebrott, har besvarat brevet från Näste 8 till henne. I det vänliga brevet berättar Haverbeck mer om sin situation samt att ett ytterligare brev till henne gärna får vara författade på svenska, eftersom hon behärskar vårt språk.

Näste 8 har följt fru Haverbecks uppmaning och Thunlind läste upp det brev, författat av nästeskorrespondenten, som Näste 8 ämnar skicka som svar till henne. I brevet jämförs läget i Tyskland med det i Sverige med avseende på repressionen mot oliktänkande. Här behandlas bl.a. Göteborgsrättegångarna. Vidare berättas mer om kampen som Nordiska motståndsrörelsen bedriver idag.

Motståndsrörelsen och nästet har sedan förra månadsmötet fått flera nya medlemmar som på mötet hälsades välkomna och erhöll sina medlemsbevis. Nästet har vidare tillsatt en ny ekonomiansvarig samt en vildmarksansvarig.

Ett stort antal aktiviteter som genomförts under januari presenterades, däribland träningsträffar, en vildmarksutflykt, två spektakulära aktiviteter och basaktivism i flera kommuner. Mötet avslutades med visning av en ny film av nästets medieansvarige. Filmen handlar om en mycket lyckad offentlig aktivitet med tal som hölls i Nyköping lördagen den 25 januari.

Dagen avrundades med en efterlängtad måltid serverad av arrangörsgruppen.

Var med och bygg den fria nordiska staten redan idag – anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:Motståndsrörelsens ledare gästade månadsmöte i Näste 8 Författad av:Naste 8 Publicerad:2020-02-11 Uppdaterad:2020-03-27

Läs också: