1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Månadsmöte med föredrag i Näste 8

Månadsmöte med ett föredrag om judisk makt.

Söndagen den 5 mars höll Näste 8 ett vårligt månadsmöte i hisnande vacker miljö i Flens kommun. Även om corona som väntat hade decimerat uppslutningen något, slöt de flesta motståndsmännen ändå upp och i skaran närvarande märktes även tre nya entusiastiska medlemmar.

I möteslokalen återfanns vid motståndsmännens ankomst även en oväntad gäst, en instängd kråka som förtvivlat flög runt och kolliderade med fönster i huset i sina försök att bli fri. En motståndsman assisterande härvid kråkan som sågs försvinna i den blåa skyn. Kanske någon läsare väl bevandrad i nordisk mytologi kan hjälpa oss tolka innebörden av denna händelse?

Mötets första punkt var ett föredrag med titeln ”Judisk makt” som hölls av gästande Marcus Hansson från Näste 3. Marcus, som är otroligt väl hemmastadd på detta område, vägledde lyssnarna genom över 3700 års samhälls-, ideologi-, religions- och kulturhistoria. Föredraget följdes av en lång frågestund med stundtals intensiva diskussioner.

Efter måltiden tog redovisade nästeschef Jimmy Thunlind den gångna månaden aktiviteter och presenterade en del organisatoriska förändringar i nästet, orsakade av den senast tidens tillströmning av nya medlemmar.

Under april kommer nästet fortsatt sprudla av aktivitet, vilket den intresserade kommer kunna bevittna i kamprapporter och artiklar.

Mötet avslutades med ett pass stärkande kampsportsträning, varpå aktivister och medlemmar återvände till sina hemkommuner, stärkta till både sinne och kropp.

Vill du också vara med om att släppa ut den instängde och befria den fjättrade? Följ då ditt hjärta och anslut dig omgående till Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:Månadsmöte med föredrag i Näste 8 Författad av:Naste 8 Publicerad:2020-04-11 Uppdaterad:2020-04-10

Läs också: