1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Organisationsdagarna 2020

De första Organisationsdagarna arrangerades i södra Norrland och hade temat "en enhet av järn".

Den första helgen i december genomförde Nordiska motståndsrörelsen de första utav Organisationsdagarna. Organisationsdagarna kommer att bli ett årligen återkommande evenemang där både kampgrupper och medlemsgrupper från hela Organisationen samlas för att ta del av viktiga nyheter om Organisationens verksamhet, lyssna på lärorika föredrag, delta i praktiska övningar, och lyssna på inspirerande tal. Temat för detta års Organisationsdagar var En enhet av järn.

Lördagen inleddes med att konferenciern Simon Holmqvist och Organisationens ledare Simon Lindberg hälsade alla välkomna. Först på dagordningen var avrapportering från Nästena samt utnämnandet av ett antal nya nästeschefer, som var och en fick komma upp på scenen och ceremoniellt motta Organisationens riksfana och sedan redogöra för året som gått i nästet och om framtida målsättningar.

Hampus Maijala för Näste 7, som ersätter Magnus Wardmo, Mattias Sigvardsson för Näste 2 som ersätter Jimmy Andersson, Daniel Gerdås för Näste 3 som ersätter Freddy Nerman samt Daniel Byström för Näste 6 som ersätter Robert Eklund. Därefter fick de tillförordnade Nästescheferna för Näste 4, samt Näste 1, redogöra för sina respektive nästen, varefter den långvarige Nästeschefen Pär Sjögren, som hyllades med spontan födelsedagssång, redogjorde för Näste 5. Slutligen fick även den norske riksrådsmedlemmen Martin Oppegaard avrapportera verksamheten i Norge.

Den nyutnämnde Nästeschefen Hampus Maijala håller avrapportering om verksamheten i Näste 7.

När avrapporteringarna var avklarade välkomnades radiochefen Fredrik Vejdeland upp på scenen. Vejdeland presenterade ett antal nyheter rörande Organisationens radioverksamhet och förlagsverksamhet.

Nästa punkt för dagen var ett föredrag av Nordfronts ansvarige utgivare Marcus Hansson som handlade om HMF-lagstiftningen. Hansson förklarade hur man skulle gå tillväga för att undvika att bli åtalad och dömd och hur han arbetar för att försvara yttrandefriheten från det korrupta rättsväsendet.

Efter föredraget var det dags för en välbehövlig lunch.

Med mättade magar fick medlemmarna sedan lyssna på ett föredrag om ritualer av Pär Öberg. Öberg lyfte fram vikten av att Organisationen har egna, nationalsocialistiska ceremonier för dess medlemmar rörande allt som har med livet att göra såsom födsel, äktenskap, död och mycket mer, så att medlemmarna stärks genom att få sina andliga behov tillfredsställda i enlighet med sin egna världsåskådning och att inte detta ska få skötas av den fientliga staten.

Näst på tur som föredragshållare stod Robert Eklund. Eklund berättade om Organisationens propagandaverksamhet, dess olika avdelningar och hur verksamheten måste förbättras.

Simon Lindberg höll sedan ett tal som handlade om avhopp, svek och förräderi.

Sista punkten innan middag var att medlemmarna delades in i flera mindre grupper där man diskuterade kring ett antal frågor och utvärderade Organisationens verksamhet- vad som är bra, vad som kan bli bättre och i vilken riktning man själv hade styrt Organisationen om man var dess ledare. Grupperna fick sedan presentera vad de kommit fram till inför de andra grupperna.

Vid skymningstid var det dags att äta middag. Arrangörsgruppen i Näste 4 bjöd på en mycket väl förberedd och en mycket uppskattad julmiddag.

Efter maten var det dags för den traditionella aktivistutnämningen. Simon Lindberg ropade upp ett antal nya aktivister som fick komma upp på scenen och motta aktivistpin.

Sedan var det återigen dags för tal. Jimmy Thunlind höll ett tal där han berättade om NSDAP:s och SA:s kamp i Tyskland på 20- och 30-talen och vad de åstadkom under sin tid vid makten. Thunlind framhöll att NSDAP segrade i Tyskland efter bara 14 år och att man därför bör se mycket optimistiskt på vår möjlighet till seger idag.

Sista punkten för dagen var ännu ett mycket inspirerande tal av Simon Lindberg. Lindberg talade om den oerhörda vikten av offervilja hos varje kämpe i motståndsrörelsen, och vikten att man härdar ut och stannar kvar i kampen till seger eller död.

Dagen därpå hölls det ett tal av Sebastian Elofsson, varefter Organisationsdagarna avslutades.

Inspirerade och med nya lärdomar skiljdes kamraterna åt för att fortsätta kampen runt om i landet, som En enhet av järn, till seger eller död!

Titel:Organisationsdagarna 2020 Författad av:Victor Johansson Publicerad:2020-12-08 Uppdaterad:2022-02-04

Läs också: