1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Hedra de fallna – de stupades dag 2021

Under söndagen hedrade Nordiska motståndsrörelsen de soldater som stupade i Finland för nordens folk och frihet.

De stupades dag är en flaggdag i Finland som åsyftar till att minnas de som föll i Finska inbördeskriget och Finska vinterkriget. Dagen infaller den tredje söndagen i maj och uppkom på initiativ av marskalk Gustaf Mannerheim.

Över 8000 svenskar reste frivilligt till Finland för att bistå sitt grannfolk i striden mot österns härar.

Propaganda-affisch från den svenska frivilligkåren .

Över hela landet den 16:e maj hedrade Nordiska motståndsrörelsen dessa mäns insatser och offer. Detta genom gravvård, kransnedläggningar och ceremonier där tal hölls.

Talet som hölls på de olika platserna runtom i Sverige var samma tal som Gustaf Mannerheim höll för frivilligkåren 28:e mars 1940. Många av alla de soldater som föll fick aldrig höra detta tal, varför vi nu lät dem göra det på de olika platserna de vilar.

”Må det vapenbrödraskap vi här knutit vara ägnat att stärka samförståndet och varaktigt närma våra folk till varandra. Finlands känslor av tacksamhet och aktning skola aldrig förblekna.”

Gustaf Mannerheim 28/3 1940.
https://peertube.se/videos/watch/4f822971-997e-46d7-9028-35cba297caaa

Nedan följer rapporter ifrån samtliga nästen som under dagen besökte hjältarnas gravar.

Näste 1

På söndagsmorgonen 16/5 samlades aktivister och medlemmar från Näste 1 vid Solna kyrkogård för att hedra de nordiska hjältarna som föll i kriget mot Sovjetunionen – för Nordens frihet.

Kamraterna gick från grav till grav, lade ned blommor och tände ljus. En aktivist höll ett kort anförande om vem graven tillhörde och tackade den fallne soldaten för sitt hjältemod, i Motståndsrörelsens namn.

När den sista graven, tillhörande Gösta Hallberg-Cuula, hade nåtts och hedrats, dök statens knektar upp för att trakassera motståndsmännen. Då man just blev klar med det man planerat göra vid denna kyrkogård så gick man bara förbi polisens fordon, från vilket två lydiga lakejer steg ur. Samtliga kamrater ignorerade poliserna och gick bara förbi och ut ifrån kyrkogården och en smått förtvivlad polis följde efter en kort bit och försökte gång på gång få något svar från någon, men gav till slut upp och satte sig i bilen igen. Efter runt 5 minuters övervakande av kamraterna från sitt fordon på parkeringen, drog de sig, för ovanlighetens skull, tillbaka.

Kamraterna begav sig härnäst till Finlandsparken i Stockholm, där ett monument restes 1986 för att hedra de Finlandsfrivilliga som föll i krigen mot Sovjetunionen. Här lades en blomsterkrans ned och en aktivist läste upp Gustaf Mannerheims kända tal till den Svenska frivilligkåren.

Allt som allt var det en väldigt fin vårdag för att hedra de som fallit för Nordens frihet. Samma offervilja som dessa människor visade upp i Finland kommer behövas i hela Norden i framtiden om vi ska ha en chans att ta tillbaka våra länder från ockupationen.

Leve den Svenska frivilligkåren! Leve den Nordiska motståndsrörelsen!

Näste 2

Aktivister och medlemmar från Näste 2 genomförde under söndagen olika hedranden för de svenska frivilliga soldaterna som stupat i Finland för Nordens frihet. Gravar som besöktes var belägna i Uddevalla, Färgelanda och Trollhättan.

Vid de tre olika platserna var det även tre olika talare från nästet.

Efter talens avslut anropades den vilande soldaten som närvarande och man lämnade sedan blommor vid graven.

Näste 4

På de stupades dag valde Näste 4 att besöka graven som tillhör finlandsfrivillige Arthur Henry Mauritz Lindstedt, född den 29:e september 1909, stupad den 9:e november 1941 på östfronten. På plats läste aktivisten Anders Gudmarsson upp ett tal som först hölls av fältmarskalk Mannerheim till Svenska Frivilligkåren efter Vinterkriget.

Nordiska motståndsrörelsen minns Arthur Lindstedts uppoffring för Nordens frihet. Arthur Lindstedt – NÄRVARANDE!

Näste 5

Näste 5 besökte Säters kyrkogård, där den stupade löjtnanten Lars Söderhielm vilar i en familjegrav. Söderhielm stupade den 6:e november 1941 på Hangöfronten.

Efter talet bekräftades Söderhielm som närvarande, varpå kamraterna tågade ut från lunden.

Näste 6

På De stupades dag sammanstrålade medlemmar från Näste 6 i Töre, beläget i närheten av Kalix. Väl på plats så begav man sig till den lokala kyrkogården för att högtidlighålla minnet av soldaten Ingemar Enbom. Han offrade sitt liv som svensk frivillig i Fortsättningskriget vid Svirfronten år 1942, i försvaret av Norden.

Samlade runt graven lyssnade man på ett tal som framfördes av David Nilsson, som ursprungligen hölls som ett tacktal till Svenska frivilligkåren av Gustaf Mannerheim. Därefter framförde han ett kraftfullt tal som han själv skrivit som fungerade som en naturlig övergång från det första talet till att handla om dagens kamp för Nordens överlevnad.

Avslutningsvis placerades en medhavd blomsterkrans och ett ljus med Tyrrunan invid graven, som ett tecken på tacksamhet och vördnad för Ingemar Enbom och alla andra som kämpat och dött till försvar för Norden och dess folk.

Näste 7

Näste 7 höll minnesceremonier för stupade finlandsfrivilliga i Eksjö, Vetlanda och Växjö.

Näste 8

Motståndsmän från olika delar av Näste 8 samlades på morgonen den 16/5 i Malmköping för att hedra den fallne hjälten Sven-Erik Rehn som ligger begravd vid Dunkers kyrka i Dunker-Lilla Malma församling.

Rehn föddes 13/2 1917 i Lilla Malma och var under sitt liv bosatt i Malmköping. Han stupade den 22/6 1944 i Luumäki efter heroiska insatser. Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem är anbringat på hans gravvård. Hyllningstalet till den stupade ekade över kyrkogården och de hisnande vackra sluttningarna ned mot sjön Dunkern.

Sven-Erik Rehn – NÄRVARANDE!

Titel:Hedra de fallna – de stupades dag 2021 Författad av:Redaktionen Publicerad:2021-05-22 Uppdaterad:2022-10-15

Läs också: