1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Klimathot och verkliga miljöproblem

Nästeschef Daniel Gerdås förklarar i den här artikeln hans syn på den så kallade klimatkrisen och andra mer konkreta miljöproblem.

Ingen kan ha undgått alla de klimatlarm vi dagligen matas med. ”Vi har 10 år på oss att vända utvecklingen innan det är försent, glaciärerna smälter, jorden blir varmare för var dag som går, golfströmmen kommer stanna, stora delar av jorden kommer bli obeboelig, öknarna breder ut sig, Arktis smälter och havsnivån kommer stiga flera meter”.

Nya hot, krav och påtryckningar haglar. Miljarder spenderas på ny teknik, forskning och projekt. Alla som ifrågasätter någonting klistras på epitetet ”klimatförnekare”, ett skällsord i klass med rasist eller förintelseförnekare, och tystas effektivt. Klimathotet är idag enligt de styrande den allra största politiska frågan och är dessutom en väldig ekonomisk vinstaffär för mängder av olika intressen. Som av ett sammanträffande går även klimatfrågan hand i hand med flyktingvurmandet och kampen mot rasismen. Kändisar och politiker tävlar i vem som kan vara mest ”radikal” i klimatfrågan för att så få så mycket uppmärksamhet som möjligt. Bakom dessa döljer sig starka globalister med sin egen agenda.

För personer som ser den globalistiska agendan bakom och som lägger märke till de ibland uppenbara lögnerna om klimatet är det lätt att ta motsatt parti. Där det finns politiska eller ekonomiska intressen finns heller ingen saklighet eller objektivitet. Ingen fakta går att lita på. Allt är vinklat och anpassat för att passas in på det politiska eller ekonomiska intresse förespråkaren är ute efter. Det är därför ytterst svårt att själv hitta någon fakta för att bilda sig sin egen uppfattning.

Även den ”klimatförnekande” sidan har sina intressen eller bygger på mycket amatörmässig forskning. Men, bara för att lögnaktiga globalister yttrar en sak betyder då det med automatik att det är en lögn? Bara för att han själv har sin egna ondskefulla agenda och har vinklat sanningen för att passa in, betyder det att han i grunden är helt fel ute?

Människan har satt sig som herre över allt levande. Jorden, naturen och djurlivet finns enbart till för att tjäna människan. Allt kan därför plundras och sugas ut. Haven sugs rena på allt fiskliv, skogarna dödas genom stora kalhyggen för att göras om till industrialiserade trädplanteringar, städerna och industrierna breder ut sig över det som förut var en levande natur. Gigantiska ytbrott öppnas för att bryta värdefulla mineraler med stora giftutsläpp som följd, åkermark dödas från allt levande för industrialiserat växtodlande med lågt näringsinnehåll och våra vatten fylls av plaster, kemikalier och läkemedelsrester. Allt detta bara för att nämna några av problemen.

Arter av både djur och växter dör ut i ett allt mer accelererande tempo samtidigt som invasiva arter tar över. Långsamt, men säkert, är vi på väg att döda vår planet. Självklart har allt detta en stor påverkan på hela vår jord. Hur detta påverkar klimatet kan diskuteras, men att det sker en dramatisk och negativ påverkan på naturen går inte att motsätta. Ifall klimatet blir varmare eller kallare och om detta är till följd av våra utsläpp eller inte och vilken påverkan det livsnödvändiga ämnet koldioxid har på klimatet, kan vi få ett svar på den dagen då forskningen åter är fri och vilar på en saklig och objektiv grund. Fram tills dess kan vi dock inte blunda för de tydliga tecknen på förstörelse och dess konsekvenser.

Hur ska då detta lösas? Knappast genom förbud av plastsugrör, kraftigt ökade skatter på drivmedel som enbart slår mot landsbygden och låginkomsttagare, ännu mer bidrag till tredje världen eller att fylla vårt land med så kallade klimatflyktingar. Absolut inte genom en politik som enbart är riktad mot att begränsa och slå ut vanliga människor samtidigt som eliten gynnas. Radikala lösningar måste till och en total omställning gällande vår syn på naturen.

Människan är inte herre över naturen, utan är en del av naturen och är lika beroende och underställd naturens lagar som allt annat levande. En revolution krävs för att krossa dagens styrelseskick för att så bygga upp ett helt nytt samhälle!

Människan är inte herre över naturen, utan är en del av naturen och är lika beroende och underställd naturens lagar som allt annat levande. En revolution krävs för att krossa dagens styrelseskick för att sen bygga upp ett helt nytt samhälle!

Kapitalismen och globalismen måste krossas. Det är den rovdrift som kapitalismen för med sig som är roten till all förstörelse med den eviga tillväxten och det ständiga maximerandet av vinster som grund. Globalismen går hand i hand med kapitalismen och går inte att skilja från varandra. Frihandeln måste därför upphöra, stora globala företag måste förbjudas från att bedriva sin verksamhet, hela aktiemarknadssystemet där ett företags värde enbart ligger i dess spekulerade värde måste upphöra, företag måste beläggas med hårda krav på miljövänlig och hållbar verksamhet och företag som inte tar sitt ansvar ska exproprieras.

Bankerna måste förstatligas för att vår ekonomi måste ligga i våra egna händer och inte styras av främmande intressen. Stora naturresurser och viktiga samhällsresurser måste förstatligas. Dessa ska ägas av folket och vara folket till gagn. De ska inte vara inkomster åt storföretag eller utländska intressen. Stora markägare måste fråntas viss del av sina marker som istället ska ges till personer kunniga och intresserade av lantbruk eller skogsbruk. Det är inte rimligt att några enstaka personer äger och kontrollerar större delen av all mark. Dessutom känner den mindre markägaren antagligen en mycket större kärlek och således ett ansvar för den marken han äger jämfört med storbonden som enbart ser till hur han kan få så stor ekonomisk vinst som möjligt ur denna mark som exempel.

Istället ska småskaligt lantbruk/skogsbruk uppmuntras. Självförsörjning både vad gäller livsmedel och produkter behöver premieras och uppmuntras, likaså småföretagandet. Inhemsk produktion ska vara grunden till allt och därför ska även höga tullar sättas upp mot all import där varan faktiskt skulle gå att producera inom Norden istället. Där egenproduktion inte är möjlig ska bytesaffärer med andra länder vara förstasteget för att komma ifrån dagens ekonomiska system där pengar kontrollerade av en tredjepart alltid ska vara en mellanhand. 

Med ett helt nytt politiskt och ekonomiskt system kan vi stoppa förstörelsen och istället bygga upp ett nytt samhälle där vi lever i samklang med naturen. Lagar som gynnar miljön, djurlivet och folket kan skrivas. Vi kan ha en levande landsbygd, ett rikt naturliv, naturlig och näringsrik föda och ett friskt och sunt folk. Med en fri forskning kan vi ta fram nya tekniker som för vårt folk framåt utan att vara på bekostnad av naturen. 

Med ett helt nytt politiskt och ekonomiskt system kan vi stoppa förstörelsen och istället bygga upp ett nytt samhälle där vi lever i samklang med naturen. Lagar som gynnar miljön, djurlivet och folket kan skrivas. Vi kan ha en levande landsbygd, ett rikt naturliv, naturlig och näringsrik föda och ett friskt och sunt folk.

Allt detta kan vi förändra i Norden när Nordiska motståndsrörelsen tagit makten. Omvärlden kan vi försöka påverka genom påtryckningar, men naturförstörelsen är ett globalt problem. Det spelar ingen roll hur duktiga vi är i Norden så länge omvärlden fortsätter förstöra naturen. Här behöver även överbefolkningen tas upp. En allt större befolkning ska födas av jordens begränsade resurser. Denna överbefolkning står dock inte vi vita för, men det är ett problem som är skapat av oss. Det är genom våra bistånd, genom vår teknik som vi givit bort till dem och genom den sjukvård som vi tagit fram som möjliggjort explosionen i folktillväxt hos dessa.

Skulle vi  omedelbart strypa alla bidrag, all så kallad humanitär hjälp, all export till dessa länder och all medicinsk hjälp kommer befolkningen i dessa länder snabbt gå ned och de kommer tvingas finna sin naturliga balans till naturen och återfinna sin plats i sin evolutionära utveckling. När detta skett kommer de inte längre vara på en nivå där de kan förstöra miljön. 

Tyvärr så har vi inte makten idag och innan vi har det kommer vi inte kunna göra särskilt mycket på det större planet. På det enskilda planet bör dock alla sträva efter ett liv närmare naturen. Ge er ut i naturen, flytta ut på landsbygden bort från stadens betong och artificiella livsstil, odla er egen mat och föd upp era egna djur. Det detta leder till är, förutom ett lyckligare och friskare liv, en kontakt med naturen. Att man lär sig uppskatta det naturen ger och förståelsen att man måste ge något tillbaka till naturen, glädjen över naturlig och hälsosam mat och att ansvaret för naturen då också naturligt växer fram.

Istället för att konsumera kan vi, när detta går, tillverka våra egna saker eller byta oss till detta mot något annat vi själva producerat. Välj annars att handla närproducerat från gårdar och fabriker ni vet har en god djurhållning eller ett stort miljötänk. Även om stor skuld ligger på de stora globala företagen är inte den enskilde människan heller oskyldig. Det är den enskilde människan som upprätthåller detta system genom sin konsumtion, där lågt pris oftast är det viktigaste, och även den enskilde investerar ofta sina pengar genom aktier och fonder i globala företag. Undvik därför onödig konsumtion och investera inte era pengar i samma system som är så förstörande.

Den livsstil och det ekonomiska och politiska styret vi har idag förstör och dödar vår natur. Då vi är en del av naturen innebär även detta att vi själva kommer gå under till slut om ingenting görs åt detta. Det går dock att förändra och rädda, men det är enbart genom en radikal nationalsocialistisk politik och levnadssätt detta är möjligt. 

Titel:Klimathot och verkliga miljöproblem Författad av:Daniel Gerdås Publicerad:2021-10-31 Uppdaterad:2021-11-06

Läs också: