1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Jakt- och naturpolitik i ett nationalsocialistiskt samhälle

Frågor som rör jakt, djurskydd och naturvård är tyvärr väldigt svåra att diskutera i nationella sammanhang, de olika lägren tycks missförstå varandra med flit och diskussionerna övergår inte sällan till att bli ren pajkastning.

Jag är född och uppvuxen i Norrbottens inland och har bott på landsbygden under större delen av mitt liv. Jag har sedan barnsben levt ett aktivt naturliv som bland annat har involverat jakt, fiske och deltagande i småskaligt ekologiskt jordbruk. För att få uttala sig i frågor som rör jakt och djurskydd bör man enligt vissa ha levt sitt liv på detta sätt, annars är man bara en känslostyrd storstadsbo som egentligen är en miljöpartist i förklädnad. Jag ser mig själv som både en jägare och en stark förespråkare av djurrätt/djurskydd.

Jag har under mina år som jägare stött på ett antal personer som, vad jag vill hävda, har en totalt vansinnig inställning till jakt. Dessa personers intresse för jakten sträcker sig enbart till själva dödandet av djuret. Man har visat noll och inget intresse för att tillvarata kött eller andra delar av djuret än något för troféhyllan. Detta är inget jag personligen vill likna som jakt, utan det är snarare att betrakta som lustmord. Ska dock tilläggas att större delen av de jägare jag träffat på inte sällar sig till dessa lågstående personer.

Sverige av idag
I dagens Sverige har den naturliga balansen totalt havererat på grund av människans påverkan. Man har i det närmaste utrotat de stora rovdjuren som i sin tur har lett till att dess bytesdjur bland de stora klövdjuren ökar i sådan takt att de i sin jakt på mat äter av skogen i sådan takt att skogsbolagen förlorar stora pengar.

Under älgjakten, som är landets populäraste jakt, fäller vi i Sverige cirka 100 000 djur varje år. Skogsbolag och skogsägare argumenterar för att öka denna årliga avskjutning rejält, då man ser älgen som ett hot mot den egna profiten. Samma skogsbolag som bedriver ett skogsbruk med de extremt naturförstörande kalhyggen, som producerar rena rama smörgåsbord för de djur som har ungskog som sin huvudföda och detta har lett till en föryngringsexplosion hos bland annat älg.

Samtidigt bedriver jägarföreningarna samt samerna i Sverige lobbyarbete för att kraftigt reducera, eller i vissa fall helt utrota rovdjuren. Jägarnas riksförbund argumenterar exempelvis för att frilevande varg bör utrotas i Sverige med argumentet: Vargens existens försvårar vissa jägares möjlighet för jakt med frigående hund och därmed försämrar jägarens livskvalitet.

Lapparna i sin tur vill får bort rovdjuren för att dessa fäller och äter renar, som i årtusenden har varit rovdjurens naturliga byte, med påstådd ekonomisk skada för samebyarna. I denna fråga skall tilläggas att samebyar får ersättning från staten oavsett hur många renar som fälls av rovdjur, ersättningens storlek bestäms av hur många rovdjursföryngringar som beräknats inom samebyns område. Under 2015 uppgick denna ersättning till 34.5 miljoner kronor.

Nationalsocialismen är en biologisk världsåskådning
Som nationalsocialist bör man sträva efter att upprätthålla en biologisk mångfald och att den naturliga balansen mellan olika arter efterlevs. Vi som människor bör också i det längsta sträva efter att anpassa vårt levnadssätt efter naturen, inte omforma naturen när det inte passar oss eller våra egna ekonomiska intressen. Vi måste också få människor att överge den nu nästan allena rådande strävan att livet går ut på att tjäna pengar, så mycket man kan och på vilka sätt som helst.

Vart ska man då sätta gränsen? Om en hare sitter i morotslandet och gnager i sig av din morötter, ska det då var tillåtet att skjuta haren? Ja, i vissa fall. Om din överlevnad hänger på att få dessa morötter, så javisst. Om du är för snål att köpa och sätta upp ett stängsel för att hindra haren att komma åt morötterna, så NEJ. Krasst sett bör alltid ett djurliv sättas högre än en människans vilja att spara några kronor eller göra profit. Exemplet ovan är endast ett exempel för att förtydliga att rent moraliskt och rättsligt bör ett djurliv värderas högre än ren och skär ekonomisk vinning. Undantaget då givetvis det som rör överlevnaden för den enskilda människan. Likväl bör inte naturförstörelse tillåtas för att en pengagniden &#//¤#&%¤) ska kunna spara några kronor.

Vi i Motståndsrörelsen vill varken förbjuda jakt eller hindra människor att äta kött. Vi ser jakt som en naturlig del av det nordiska folket. Sant är också att ett djur som levt hela sitt liv i frihet, i sin naturliga miljö och sedan fälls av en jägare för köttkonsumtion, har levt ett mycket bättre liv än boskap som föds upp för slakt. Men om vi inte ska vrida klockan tillbaka ett par hundra år så måste även kommersiell köttproduktion tillåtas, dock under stränga regler. Ett sätt att minska den industriella köttproduktionen vore att sätta krav på konsumenterna, ska man äta kött så bör man också vara kapabel att själv avliva, avbloda och stycka djuret.

I ett framtida nationalsocialistiskt Norden skulle jag önska att se ett antal punkter där lagstiftningen kan hjälpa till att återställa den havererade naturliga balansen.

1. Öka straffvärdet för brott mot djur – I ett sunt samhälle finns ingen plats för djurplågare och personer som dödar djur för nöjes skull, dessa bör straffas som de lågstående varelser de är. Ett bra mått på civilisationsnivå är hur ett samhälle behandlar djur.

2.
Ett utökat skydd för de utrotningshotade inhemska arter som på grund av mänsklig påverkan minskar i antal för varje dag – De nordiska djurarterna är en lika naturlig del av Norden som vårt folk är och vi bör kämpa i lika stor grad för att bevara dessa.

3. De främmande arter som på onaturligt sätt har etablerat sig i den nordiska naturen bör skyndsamt avlägsnas så att dess skadeverkningar på vår inhemska fauna kan minimeras – En skyndsam eliminering av dessa i många fall mycket skadliga djurarter bör genomföras.

4. En totalt ny skogspolitik bör formuleras, där stora delar av de nordiska skogarna bör förbli helt naturliga – Skogen liksom andra naturresurser ska i ett sunt samhälle inte användas som en outtömlig skattkista där man bara har vinstmaximering som målsättning.

5. Förbud mot plågsamma djurexperiment – Till den medicinska forskningen kan och bör man istället använda sig av frivilliga mänskliga försöksobjekt.

6. Verka för det naturliga levnadssättet i ett globalt perspektiv– Politiskt påverka de nationer och folk som fortfarande skövlar natur och djurliv. Alla levande varelser på planeten har mycket att vinna på att mänskligheten återgår till ett mer naturligt leverne.

Titel:Jakt- och naturpolitik i ett nationalsocialistiskt samhälle Författad av:Robert Eklund Publicerad:2015-09-29 Uppdaterad:2020-03-27

Läs också: